Generator liczb losowych

Blok generatora liczb losowych generuje przypadkowe wartości w dowolnym zakresie wartości.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
C Creates a random value 0/1
DisPc Disable periphery control Blokady (C) 0/1
Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
Ran Wartość losowa
Parametry

Skrót Krótki opis Zakres wartości Wartość standardowa
Min Minimum value 0
Max Maximum value 10