Generator impulsów

Tworzy impulsy na wyjściu z możliwością regulacji czasu trwania funkcji Włącz/Wyłącz

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Inv Invert Odwracanie wejścia generatora impulsów, odwracanie wyjścia (P) 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
P Pulse 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
On Duration On s 0...∞ 1
Off Duration Off s 0...∞ 1
Diagram czasowy