EnOcean Extension

Właściwości

Krótki opis Opis
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia. Dla Extensions: wybór 'Auto’ jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
Przełącznik w standardzie USA Górna pozycja wyłączone (Europa), dolna pozycja wyłączone (USA)