EIB/KNX Wizualizacja

Użycie

Uzupełnienie istniejących instalacji EIB/KNX o Loxone Miniserver do wizualizacji na iPodzie, iPadzie, przeglądarce, smartfonie.

Programowanie podstawowe

WIZUALIZACJA 

Wszystkie bloki programu KNX / EIB mają tzw. Funkcję wizualizacji. Oznacza to, że blok można wykorzystać bezpośrednio w wizualizacji.

W tym celu wystarczy zaznaczyć blok programu i aktywować pole wyboru „Użyj w wizualizacji”.

Aby status był zawsze prawidłowo wizualizowany, czujnik z adresem grupy statusu musi być połączony z wejściem S.

 

 

WIZUALIZACJA WARTOŚCI CZUJNIKÓW

Użyj „czujników EIB” do wizualizacji wartości z czujników EIB, takich jak temperatura lub prędkość wiatru.

Aby utworzyć czujnik, naciśnij klawisz „F4” i wyszukaj KNX / EIB. Możesz teraz wstawić żądany obiekt podwójnym kliknięciem. Adres grupy i inne ustawienia można określić w oknie właściwości.

 

Aktywuj odpowiednią opcję we właściwościach obiektu. Ważne jest, aby ustawić poprawny typ danych EIB i ustawić wymagane opcje wyświetlania.

wizualizacja-wartości-czujników01

 

Zrzuty ekranu z ETS i oprogramowania konfiguracyjnego ilustrują wizualizację wartości temperatury ze stacji pogodowej EIB.