Dzielenie

Dzieli wartości analogowe (V1 / V2) i udostępnia wynik na wyjściu (O)

Spis treści


Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
O (O) = (V1) / (V2)
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
V1 Value 1 Wartość 1 0
V2 Value 2 Wartość 2 0