Dwukierunkowy licznik impulsów

Ten dwukierunkowy licznik nadaje się do rejestrowania zużycia i dostawy różnych mediów, takich jak energia elektryczna, gaz, woda, ciepło, itp.

Wartości są pobierane z fizycznego licznika zużycia z wyjściem impulsowym (S0).

W połączeniu z innymi blokami funkcyjnymi licznika, różne odbiorniki, źródła lub magazyny energii mogą być połączone poprzez Monitor przepływu energii w celu uzyskania ogólnego przeglądu.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Pc Pulse consumption Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych. 0/1
Pd Pulse delivery Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych. 0/1
Fc Frequency consumption Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych wykorzystywanych jako licznik częstotliwości. 0...∞
Fd Frequency delivery Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych wykorzystywanych jako licznik częstotliwości. 0...∞
R Reset Impuls: Wyjścia odczytu licznika są wyzerowane.
On: Blok jest zablokowany.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Pf Power or flow Moc/przepływ prądu obliczona za pomocą wejść (Pc) i (Fc) jest wyprowadzana jako wartość dodatnia.
Moc/przepływ prądu obliczona za pomocą wejść (Pd) i (Fd) jest wyprowadzana jako wartość ujemna.
Mrc Meter Reading consumption 0...∞
Rdc Reading today consumption 0...∞
Rmc Reading this month consumption 0...∞
Ryc Reading this year consumption 0...∞
Mrd Meter Reading delivery 0...∞
Rdd Reading today delivery 0...∞
Rmd Reading this month delivery 0...∞
Ryd Reading this year delivery 0...∞
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Npc Number of pulses per unit 0...∞ 1000
Npd Number of pulses per unit 0...∞ 1000
Mroc Meter reading offset consumption Wartość dodana do wyjścia (Mrc). 0
Mrod Meter reading offset delivery Wartość dodana do wyjścia (Mrd). 0