Dodawanie (4 wejścia)

Dodaje 4 wartości analogowe i udostępnia wynik na wyjściu (O)

Spis treści


Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
O (O) = (V1) + (V2) + (V3) + (V4)
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
V1-4 Value 1-4 Wartość 1-4 0