Dodawanie (2 wejścia)

Dodaje dwie wartości analogowe i udostępnia wynik na wyjściu (O)

Spis treści


Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
O (O) = (V1) + (V2)
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
V1-2 Value 1-2 Wartość 1-2 0