DMX Extension

DMX Extension umożliwia integrację urządzeń z interfejsem DMX.

W Loxone Config dostępne są różne aktory do integracji z urządzeniami DMX. Można również uczyć kompatybilnych urządzeń.

Wartość 0… 100% może być wyprowadzana na kanał DMX. Wartości są skalowane do 0… 255.

Dokumentacja DMX Extension

Spis treści


Uruchomienie

Rozszerzenie DMX jest zainstalowane w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie montażowej.

Podłącz zasilacz, łącze link do Miniservera i linii DMX.

GND musi być podłączony do linii DMX, możesz to zrobić, podłączając GND zasilaczy zaangażowanych urządzeń. To połączenie jest niezbędne do stabilnej transmisji danych.

Urządzenia DMX są połączone szeregowo, ostatnie urządzenie DMX musi być zakończone rezystorem 120 Ohm.
Do okablowania zalecana jest para przewodów Cat 5/6/7, alternatywnie inna skrętka może być używana.

Zalecamy okablowanie o maksymalnej długości 500 m.

Po włączeniu zasilania Extension uruchomi się. Dioda LED stanu miga na pomarańczowo, jeśli Miniserver jest prawidłowo podłączony.

Następnie wykonaj procedurę parowania Link.


Dodanie Dimmera Loxone RGBW 24V DMX

Uwaga: Loxone RGBW 24V Dimmer DMX nie jest już dostępny.

Aby wyszukać Dimmer Loxone RGBW 24V DMX, kliknij na DMX Extension w Loxone Config i aktywuj wyszukiwanie.

W wynikach wyszukiwania wyświetlone zostaną wszystkie podłączone ściemniacze Loxone DMX.

Zaznacz Dimmer, wprowadź jego nazwę i wybierz typ aktora. Następnie kliknij Utwórz urządzenie.

Aby zapisać zmiany w programie, zapisz w Miniserverze.

Następnie dodane Dimmery RGBW będą dostępne w Loxone Config.


Dodanie urządzenia DMX

Jeśli chcesz sterować urządzeniem DMX, musisz najpierw utworzyć jego aktory. Kliknij DMX Extension, a na końcu Dodaj urządzenie DMX:

Następnie wybierz odpowiedni aktor.

W miarę dodawania aktorów liczba ich kanałów będzie rosła. Prosty aktor zajmuje 1 kanał, RGB 3 kanały a aktor RGBW 4 kanały.

Odpowiedni numer kanału musi być również ustawiony na urządzeniu i musi być zgodny z ustawieniami w Loxone Config, gdzie należy go poprawnie wpisać.

Następnie zapisz program na Miniserverze, aby go zastosować.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online DMX Extension Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
-
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

To urządzenie musi być zamontowane na szynie DIN w obudowie do dystrybucji elektrycznej, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i pyłem.

To urządzenie nie może być używane jako część systemów krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Dokumentacja DMX Extension

Krótka instrukcja do Loxone RGBW 24V Dimmer DMX (już nie jest w sprzedaży)

Instrukcja do Loxone 24V PWM Dimmer (już nie jest w sprzedaży)