Blok Dimmer

Zoptymalizowany ściemniacz z funkcją podwójnego kliknięcia do obsługi jednym przyciskiem.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tg Toggle Przełącza wyjście (D) między 0 a ostatnią wartością (lub między 0 a 100, gdy parametr (Lv) jest 1).
Długie kliknięcie dla ściemniania w górę/dół.
0/1
+ Dim+ Przełącza wyjście (D) między 0 a ostatnią wartością (lub między 0 a 100, gdy parametr (Lv) jest 1).
Długie kliknięcie dla ściemniania.
0/1
- Dim- Przełącza wyjście (D) pomiędzy 0 a ostatnią wartością (lub pomiędzy 0 a 100, gdy parametr (Lv) jest 1).
Długie kliknięcie w celu ściemnienia.
0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
DisPc Disable periphery control Blokuje wejścia (Tg), (+), (-), gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie za pomocą aplikacji jest nadal możliwe.
0/1
Set Sets output (D) to value of input (Set) Ustawia wyjście (D) na wartość wejścia (Set)
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
D Dimmer output Wyjście analogowe do sterowania ściemniaczem (np. 0-10 V)
S Status Włączone, gdy wartość wyjścia (D) jest większa od 0. 0/1
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Di Delay input Opóźnia wejście o ustawiony czas.
Dotyczy wejść (Tg), (+), (-).
0,4
Sts Step size Wielkość kroku 0,5
Str Step rate Wartość ściemniania jest zwiększana/zmniejszana o (Sts) co (Str) sekund przy długim kliknięciu. 0,2
MinD Minimum dim value Minimalna wartość ściemniania 0
MaxD Maximum dim value Maksymalna wartość ściemniania 100
Dm Dim mode 1 = Ściemnianie pomiędzy parametrami (MinD) i (MaxD) przy długim kliknięciu.
0 = Zatrzymanie ściemniania po osiągnięciu parametru (MinD) lub parametru (MaxD) przy długim kliknięciu.
Dotyczy tylko wejścia (Tg).
0/1 0
Lv Last value 1 = Przy włączaniu ustawia wyjście (D) na (MaxD).
0 = Przy włączaniu ustawia ostatnią wartość na wyjście (D).
0/1 0
Symulacja obecności

Ten blok funkcyjny posiada symulację obecności.
Aktywuj i zdefiniuj symulację obecności w oknie właściwości: