Dimmer Extension

Właściwości

Krótki opis Opis
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia. Dla Extensions: wybór 'Auto’ jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
Typ aktora Używaj urządzenia ze standardowym aktorem(-ami) lub Smart aktorem(-ami) Smart aktory wspierają dynamiczne czasy fading’u i działają tylko z blokiem sterownika oświetlenia V2.