Dimmer Extension

Dimmer Extension zapewnia 4 wyjścia do ściemniania odpowiednich lamp napięciem sieciowym.

Może pracować pod kątem wyłączania lub włączania zasilania i dlatego nadaje się do ściemniania rezystancyjnych, pojemnościowych i indukcyjnych opraw oświetleniowych zaprojektowanych do tego celu.

Ponadto dostępnych jest 8 wejść cyfrowych dla 24 V.

Dokumentacja Dimmer Extension 230V

Dokumentacja Dimmer Extension 120V

Spis treści


Uruchomienie

Ściemniacz jest zamontowany w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie montażowej.

Podłącz zasilanie do Miniservera.

Podłącz lampy do wyjść jak w powyższym przykładzie.

W przypadku dużego obciążenia lub kilku ściemniaczy wskazany jest wielofazowy rozkład obciążenia, jak pokazano w przykładzie połączenia. W przeciwnym razie może również wystąpić zasilanie 1-fazowe.

Upewnij się, że jest wystarczający dopływ powietrza, aby rozproszyć ciepło odpadowe, szczególnie pod dużym obciążeniem.

Po włączeniu zasilania , dioda LED statusu rozszerzenia miga po krótkim czasie na pomarańczowo, jeśli połączenie z Miniserverem jest prawidłowe.

Następnie wykonaj procedurę parowania


Przykłady połączeń

Podłączenie przycisków i odbiorników


Ustawienie rodzaju ściemniania, obciążenie 230 V

Przestrzegaj zalecanego rodzaju ściemniania i limitów obciążenia!
Używaj tylko opraw oznaczonych jako ściemnialne!
Oprawa oświetleniowa Rodzaj ściemniania Maksymalne obciążenie AQ1 Maksymalne obciążenie AQ2/3/4 Minimalne obciążenie
Żarówki Wyłączenie końca fazy 400W 210W -
Wysokonapięciowe żarówki halogenowe Wyłączenie końca fazy 400W 210W -
Niskonapięciowe żarówki halogenowe z transformatorem elektronicznym Wyłączenie końca fazy 200VA* 105VA* -
Oświetlenie LED ze statecznikiem Wyłączenie końca fazy 200VA* 105VA* -
Świetlówka z statecznikiem elektronicznym Wyłączenie końca fazy 200VA* 105VA* -
Wysokonapięciowe żarówki LED (doposażenie, żarówki LED) Cięcie na końcu fazy lub cięcie na początku fazy (rzadko) 200VA 105VA 50 VA w fazie wiodącej / wyłączeniu indukcyjnym
Niskonapięciowe żarówki halogenowe z konwencjonalnym transformatorem Kontrola fazy (leading edge) 400VA** 200VA** 50VA
*Wymiarowanie zależy od sumy obciążenia nominalnego stateczników, sterowników LED lub transformatorów, a nie obciążenia nominalnego rzeczywistych opraw.
**Konwencjonalny transformator musi być używany z co najmniej 80% swojej mocy ze źródłami światła!
Stosowane stateczniki, sterowniki LED, transformatory elektroniczne itp. muszą mieć możliwość ściemniania napięcia sieciowego!
W razie wątpliwości producent źródła światła może podać informacje o charakterystyce obciążenia (indukcyjnego lub pojemnościowego) oraz zalecanej metodzie ściemniania.

Ustawienie rodzaju ściemniania, obciążenie 120 V

Przestrzegaj zalecanego rodzaju ściemniania i limitów obciążenia!
Używaj tylko opraw oznaczonych jako ściemnialne!
Oprawa oświetleniowa Rodzaj ściemniania Maksymalne obciążenie na wyjście Minimalne obciążenie
Żarówki Wyłączenie końca fazy 200W -
Wysokonapięciowe żarówki halogenowe Wyłączenie końca fazy 200W -
Niskonapięciowe żarówki halogenowe z transformatorem elektronicznym Wyłączenie końca fazy 100VA* -
Oświetlenie LED ze statecznikiem Wyłączenie końca fazy 100VA* -
Świetlówka z statecznikiem elektronicznym Wyłączenie końca fazy 100VA* -
Wysokonapięciowe żarówki LED (doposażenie, żarówki LED) Cięcie na końcu fazy lub cięcie na początku fazy (rzadko) 100VA 50 VA w fazie wiodącej / wyłączeniu indukcyjnym
Niskonapięciowe żarówki halogenowe z konwencjonalnym transformatorem Kontrola fazy (leading edge) 200VA** 50VA
*Wymiarowanie zależy od sumy obciążenia nominalnego stateczników, sterowników LED lub transformatorów, a nie obciążenia nominalnego rzeczywistych opraw.
**Konwencjonalny transformator musi być używany z co najmniej 80% swojej mocy ze źródłami światła!
Stosowane stateczniki, sterowniki LED, transformatory elektroniczne itp. muszą mieć możliwość ściemniania napięcia sieciowego!
W razie wątpliwości producent źródła światła może podać informacje o charakterystyce obciążenia (indukcyjnego lub pojemnościowego) oraz zalecanej metodzie ściemniania.

Uwagi dotyczące opraw oświetleniowych

Żarówki

Spośród wszystkich opraw oświetleniowych, lampy żarowe są najłatwiejsze do ściemniania. Lampy halogenowe również można zaliczyć do kategorii lamp żarowych i stanowią one alternatywę, gdy pożądana jest najwyższa jakość światła, a zużycie energii jest akceptowalne.

Zasadniczo żarówki można zawsze ściemniać, nawet jeśli nie są oznaczone jako ściemniane. Jednak w przypadku niskonapięciowych lamp halogenowych transformator poprzedzający musi mieć możliwość ściemniania.

Żarówki LED

W zasadzie wszystkie oprawy LED zasilane napięciem sieciowym oznaczone jako ściemnialne mogą być ściemniane za pomocą rozszerzenia Dimmer.
Jednak cechy, takie jak krzywa ściemniania, zakres ściemniania i ściemnianie bez migotania mogą się różnić do każdej oprawy. W lampach LED mogą również występować różnice związane z partią.

Wskazane jest stosowanie wysokiej jakości opraw, które gwarantują stałą jakość i długoterminową dostępność.

Jeśli to możliwe, przetestuj różne oprawy LED pod kątem ściemniania przed zakupem dużej ilości.


Czujniki

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Wejście 1 Cyfrowy 0/1
Wejście 2 Cyfrowy 0/1
Wejście 3 Cyfrowy 0/1
Wejście 4 Cyfrowy 0/1
Wejście 5 Cyfrowy 0/1
Wejście 6 Cyfrowy 0/1
Wejście 7 Cyfrowy 0/1
Wejście 8 Cyfrowy 0/1
Aktory

Krótki opis Zakres wartości
Smart aktor
Smart aktor
Smart aktor
Smart aktor
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Dimmer Extension Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Typ aktora Użyj urządzenia z aktorem standardowym lub Smart.
Aktory Smart obsługują dynamiczne czasy zanikania i mogą być używane tylko z Sterownikiem oświetlenia.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Dokumentacja Dimmer Extension 230V

Dokumentacja Dimmer Extension 120V