Diagnostyka tree

Tutaj sprawdzane są wszystkie urządzenia podłączone do rozszerzenia Tree. Podczas diagnozy możesz wybrać, czy lewa czy prawa gałąź ma być sprawdzana.

Jeśli wystąpi tutaj problem, sprawdź okablowanie lub zasilanie urządzenia Tree.

Po zakończeniu diagnozy ogólny wynik jest wyświetlany w oknie „Wynik diagnozy”.

Film instruktażowy