Dekoder binarny

Konwersja wartości analogowej (0-255) na 8 bitów. Najmniej znaczący bit podawany jest na wyjściu Q1.

Użycie

Blok programu dekodera binarnego konwertuje liczbę dziesiętną na liczbę binarną.

 

Podstawowe programowanie

Liczba dziesiętna, która ma być wyświetlana jako 8-bitowa liczba binarna, tworzona jest na wejściu AI. Liczba ta jest udostępniana krok po kroku na wyjściach.

Można wyświetlić wszystkie liczby całkowite z zakresu od 0 do +255.

 

Tablica wartości wyjść:

Wyjście: Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Wartość: 1 2 4 8 16 32 64 128

 

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
AI wejście analogowe Tutaj tworzona jest liczba dziesiętna, która ma być reprezentowana jako 8-bitowa liczba binarna.

Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
Q1 – Q8 wyjście cyfrowe Liczba na wejściu AI jest tutaj wyprowadzana jako liczba binarna 0/1

Programowanie

 

W tym przykładzie dowolna liczba jest wyprowadzana w postaci binarnej na pasku LED. Liczba 10 aktywuje diody LED 2 i 4.

 

Wartość 11 pokaże nam :

Q1 = 1

Q2 = 1

Q3 = 0

Q4 = 1

Q5 = 0

Q6 = 0

Q7 = 0

Q8 = 0