Dane pogodowe

Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
AQ Wartość wejściowa skorygowana

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Typ danych Wybierz, które pole danych chcesz przejąć z serwera danych. Temperatura [°C]
Przesunięcie lub czas Wybierz, czy chcesz korzystać z danych aktualnych,
czy z danych z prognozy.