Dali Extension

DALI Extension opracowano do montażu w odpowiedniej szafie rozdzielczej na szynie DIN.

Podłącz zasilanie, magistralę Link do komunikacji z Miniserverem, a także okablowanie DALI.

W przypadku magistrali DALI można użyć topologii magistrali, gwiazdy lub drzewa. Topologia pierścienna jest zakazana.

Maksymalna długość magistrali DALI wynosi 300 m (przy użyciu przewodu 1,5 mm²).
Jednoczesne okablowanie i zasilanie DALI nie jest zalecane, gdy używana jest maksymalna długość okablowania.
Maksymalny spadek napięcia nie może przekraczać 2 V.

DALI Extension zawiera źródło magistrali DALI. Jeśli chcesz użyć zewnętrznego zasilacza, upewnij się, że polaryzacja zasilacza magistrali jest prawidłowa. Zasilanie magistrali DALI musi być również wyłączone we właściwościach DALI Extension w Loxone Config.

Po włączeniu zasilania Extension uruchomi się. Dioda LED stanu miga na pomarańczowo, jeśli Miniserver jest prawidłowo podłączony.

Film przedstawiający uruchomienie Dali Extension oraz konfigurację