Dali Extension

DALI Extension umożliwia integrację świateł DALI.

Arkusz danych DALI Extension

Spis treści


Uruchomienie

DALI Extension opracowano do montażu w odpowiedniej szafie rozdzielczej na szynie DIN.

Podłącz zasilanie, magistralę Link do komunikacji z Miniserverem, a także okablowanie DALI.

W przypadku magistrali DALI można użyć topologii magistrali, gwiazdy lub drzewa. Topologia pierścienna jest zakazana.

Maksymalna długość magistrali DALI wynosi 300 m (przy użyciu przewodu 1,5 mm²).
Jednoczesne okablowanie i zasilanie DALI nie jest zalecane, gdy używana jest maksymalna długość okablowania.
Maksymalny spadek napięcia nie może przekraczać 2 V.

DALI Extension zawiera źródło magistrali DALI. Jeśli chcesz użyć zewnętrznego zasilacza, upewnij się, że polaryzacja zasilacza magistrali jest prawidłowa. Zasilanie magistrali DALI musi być również wyłączone we właściwościach DALI Extension w Loxone Config.

Po włączeniu zasilania Extension uruchomi się. Dioda LED stanu miga na pomarańczowo, jeśli Miniserver jest prawidłowo podłączony.

Następnie wykonaj procedurę parowania


Dodanie urządzenia DALI

W przypadku nowej instalacji należy rozpocząć wyszukiwanie, wybierając opcję Całkowicie nowa instalacja. W ten sposób urządzenia DALI otrzymają nowe adresy.

Aby wyszukać urządzenia podłączone do DALI Extension, wybierz Extension w Loxone Config, a następnie wybierz opcję Odpytywanie urządzenia Dali.

W wynikach wyszukiwania widoczne są znalezione urządzenia DALI:

Zaznacz urządzenie, nazwij je, wybierz pomieszczenie i kliknij Utwórz urządzenie.

Następnie zapisz program na Miniserverze, aby go zastosować.

Następnie dodane urządzenia będą dostępne w Loxone Config.


Adresowanie i opcje

Dodatkowe opcje są zwykle używane w przypadku nowej instalacji lub konfliktu adresu.

Opcja Opis
Wczytaj ustawienia fabryczne Podczas wyszukiwania wszystkie urządzenia DALI zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych
Całkowicie nowa instalacja Urządzenie DALI zostaje przekierowane podczas wyszukiwania. Oznacza to, że istniejące adresy zostaną usunięte i zostaną przypisane nowe
Potwierdzenie wizualne Po wyszukaniu urządzeń DALI, rozświecą się

Jeśli DALI Extension jest dodawane już do gotowej instalacji DALI, wystarczy zwykłe wyszukiwanie. Urządzenia DALI zachowują swoje ustawienia.

Jeśli rozszerzasz istniejącą instalację DALI o urządzenie DALI, możesz użyć normalnego wyszukiwania. W przypadku tego rodzaju wyszukiwania nowe adresy zostaną przypisane do nowego urządzenia.
Warunkiem jest, że przypisane urządzenie nie może już mieć adresu - w przeciwnym razie może wystąpić konflikt adresów.

Jeśli występuje konflikt adresów , np. kiedy 2 urządzenia mają ten sam adres, możesz użyć funkcji „Rozwiąż konflikt adresów”:

Urządzenia, których dotyczy problem, zostaną ponownie zaadresowane. Jeśli urządzenie zostało już nauczone, możesz użyć funkcji „Wymień urządzenie”.

Alternatywnie możesz użyć funkcji „Całkowicie nowa instalacja”. Spowoduje to usunięcie i ponowne przypisanie adresu na wszystkich urządzeniach.


Utwórz grupy DALI

Jeśli planujesz jednocześnie sterować kilkoma światłami DALI, zalecamy utworzenie grupy DALI.
Po pierwsze programowanie będzie bardziej przejrzyste, a po drugie nie będziesz doświadczać spóźnień podczas ściemniania. Wreszcie, programowanie funkcji centralnych będzie znacznie łatwiejsze.

Podczas nauki urządzenia DALI istniejące adresy grup zostaną odczytane i utworzone w Loxone Config.

Aby utworzyć nową grupę, konieczne jest, aby wszystkie urządzenia DALI zostały już nauczone.

We właściwościach grupy możesz wybrać żądane urządzenia i przypisać je do grupy.

W programowaniu możliwe jest wówczas użycie aktorów grupowych.


Diagnostyka urządzenia DALI

Użyj opcji Pokaż wejścia diagnostyczne, aby wyświetlić wejście błędu, które będzie aktywne w przypadku błędu w urządzeniu DALI.

Możliwe błędy: brak światła lub wadliwe urządzenie DALI.

Monitor DALI umożliwia analizę komunikacji między DALI Extension a urządzeniem DALI. Połącz się z urządzeniem, kliknij DALI Extension, a następnie Monitor Dali.

Oprócz oznaczenia urządzenia i wysyłanych wartości monitor DALI zawiera także polecenia DALI.

Są one zdefiniowane zgodnie z IEC 62386-102. Fragment poniżej:

Polecenie Opis
DIRECT_ARC_POWER Wysłana wartość ściemniania (0-255)
CMD_QUERY_X DALI Dimmer
SEARCH_ADDR_H
SEARCH_ADDR_M
SEARCH_ADDR_L
Ustawia bieżący adres wyszukiwania
COMPARE Prosi dysk o porównanie własnej liczby losowej z bieżącym adresem wyszukiwania
WITHDRAW Każdy znaleziony ściemniacz jest odejmowany od wyszukiwania
PROG_SHORT_ADR Krótki adres DALI zostanie zapisany w Dimmerze
VERIFY_SHORT_ADR Krótki adres DALI Dimmera zostanie sprawdzony
TERMINATE Proces wyszukiwania jest zakończony

Obsługiwane typy urządzeń DALI

Typ urządzenia Opis
0 Lampy fluorescencyjne
1 Oświetlenie awaryjne
2 Lampa wyładowcza
3 Halogeny niskiego napięcia
4 Regulator napięcia zasilania do lamp żarowych
5 Przetwornik cyfrowy na napięcie stałe
6 Moduł LED
7 Siłowniki przełączające (przekaźniki)
8 Regulacja temperatury barwy/koloru, Tunable White

Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Dali Extension Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Zasilanie magistrali Zasilanie magistrali Dali wewnętrzne (aktywne) lub zewnętrzne (nieaktywne) -
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych DALI Extension