DALI Air

DALI Air to kompaktowy interfejs do bezprzewodowej integracji do 10 urządzeń DALI, zarówno w trybie rozgłoszeniowym, jak i poprzez przypisanie dedykowanych adresów. Posiada certyfikat DALI-2 i obsługuje również czujniki DALI.

Arkusz danych DALI Air

Spis treści


Montaż

Zainstaluj urządzenie w odpowiedniej puszce instalacyjnej.

Podłącz zasilanie sieciowe AC (brązowy/niebieski przewód) oraz linie danych DALI (szary zacisk śrubowy).


Uruchomienie

W stanie dostawy tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania. Jest to sygnalizowane miganiem diody LED stanu na czerwono/zielono/pomarańczowo.

Następnie wykonaj procedurę parowania w interfejsie Air.

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb uczenia się, najpierw odłącz urządzenie od zasilania na 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. Jeśli nie można nawiązać połączenia z Miniserverem przez dwie minuty, tryb uczenia się zostaje aktywowany na 30 minut.


Parowanie urządzeń DALI

Aby wyszukać urządzenia DALI, najpierw kliknij na DALI Air w Loxone Config, a następnie aktywuj Wyszukiwanie DALI:

Następnie wyszuka urządzenia i wyświetli wykryte urządzenia. Kliknięcie strzałki w prawo spowoduje dodanie wybranych urządzeń do programowania.

Następnie dodane urządzenia są dostępne w drzewie urządzeń peryferyjnych i mogą być używane na stronie programowania:


DALI Broadcast

Korzystając z DALI broadcast, można bez wysiłku sterować wszystkimi kompatybilnymi urządzeniami magistrali DALI jednocześnie, bez konieczności indywidualnego parowania lub programowania. Aby włączyć tę funkcję, wystarczy aktywować aplikację Broadcast w ustawieniach DALI Air.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online DALI Air Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Użytkowanie Określa przeznaczenie urządzeń DALI.
Broadcast: wszystkie urządzenia DALI mogą być sterowane jednocześnie
Indywidualne urządzenia: urządzenia DALI mogą być sterowane indywidualnie
Dodawanie urządzeń ręcznie lub przez wyszukiwarkę urządzeń DALI jest dostępne tylko wtedy, gdy aktywna jest aplikacja Indywidualne urządzenia
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urządzenie musi być zamontowane w obudowie elektrycznej, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i pyłem.

To urządzenie nie może być używane jako część systemów krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych DALI Air