Czujnik obecności Tree

Czujnik obecności Loxone Tree służy do wykrywania obecności, ruchu i jasności w pomieszczeniu. Oprócz pasywnego czujnika podczerwieni posiada również akustyczną detekcję obecności.

Czujnik obecności jest również dostępny jako wariant do montażu na suficie, pasujący do projektu naszych spotów LED. Funkcje obu wariantów czujników obecności są identyczne.

Czujnik obecności wykrywa również większość zwierząt domowych. Możesz dostosować czułość wykrywania w ustawieniach. Jednak czujnik nie zawiera żadnych specjalnych czujników zapobiegających wykryciu zwierząt.

Dokumentacja Czujnik obecności Tree

Arkusz danych czujnik obecności powierzchniowy

Spis treści


Montaż

Przed montażem wyłącz zasilanie.

Czujnik obecności Tree:

Podłącz zasilanie (zacisk pomarańczowy / biały) i linie danych Tree (zacisk zielony / biały).
Następnie przymocuj czujnik obecności do pierścienia montażowego.

Czujnik obecności Tree sufitowy:

Podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały przewód) i magistralę Tree (zielony / zielono-biały przewód).

Odegnij sprężyny mocujące i pozwól urządzeniu zatrzasnąć się w otworze montażowym. Upewnij się, że żadne kable nie są ściśnięte.

Prawidłowe umieszczenie czujnika na suficie jest niezbędne do poprawnego działania detekcji ruchu. Pomogą ci następujące szkice:


Uruchomienie

Po włączeniu zasilania dioda LED zacznie po chwili migać na pomarańczowo, o ile okablowanie jest prawidłowe (połączenie z Tree Extension / Miniserverem jest nawiązane).

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami


Użytkowanie i zachowanie

Wejście obecności czujki jest używane w modułach z wejściem obecności (P). Można go jednak zastosować również do modułów z wejściami czujnika ruchu (Mv), np. sterowanie oświetleniem. Czas reakcji nie jest wtedy już definiowany w blokach, ale przez czujnik obecności. Dlatego czas opóźnienia (TH) bloków jest ustawiony na 0,1 s, gdy używane jest wejście obecności. Na przykład oświetlenie pozostaje aktywne tak długo, jak czujnik zapewnia obecność.

W spokojnej sytuacji może się zdarzyć, że pomimo obecności osoby, nie zostanie wykryta żadna obecność. Na przykład, jeśli nie poruszasz się przez dłuższy czas podczas czytania i nie słychać żadnych dźwięków. W wyniku tego oświetlenie zostaje wyłączone. W ciągu 10 sekund od zakończenia obecności(od wyłączenia światła) możliwe jest teraz ponowne uaktywnienie wejścia obecności wyłącznie za pomocą dźwięku. Można wtedy na przykład krzyknąć "Hej" i w ten sposób ponownie włączyć oświetlenie. Nie jest absolutnie konieczne, aby w tym czasie ponownie się poruszać.


Ustaw próg głośności

We właściwościach czujnika obecności można otworzyć okno z diagramem do ustawiania progów głośności:

Następnie rysowany jest diagram z aktualną głośnością otoczenia wybranego czujnika obecności. Skorzystaj z diagramu, aby dostosować progi głośności dla alarmu obecności i głośności do odpowiedniej lokalizacji.
Robiąc to, należy również zwrócić uwagę na przerywane źródła hałasu, które mogą przedłużyć obecność lub wyzwolić alarm nawet podczas nieobecności. Na przykład zmywarka (rozszerzenie obecności) lub silny hałas z zewnątrz, taki jak place budowy, duży ruch uliczny itp. (Alarm głośności).


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Minimalna głośność Okresowo podaje minimalną głośność poprzez ustawioną wartość „Cykl wysyłania głośności”. - 20...2000
Głośność maksymalna Okresowo podaje maksymalną głośność poprzez ustawioną wartość „Cykl wysyłania głośności”. - 20...2000
Jasność Zmierzona wartość aktualnej jasności Lx 0...83000
Ruch Wejście jest aktywne po wykryciu ruchu - -
Obecność Wejście jest aktywne, dopóki jest wykrywana obecność. Ruch aktywuje wejście, głośność i przytrzymanie ruchu. - -
Alarm głośności Wejście dostarcza impuls, jeśli głośność przekroczy wartość progową dla alarmu głośności. 1 impuls na 10s. - -
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online Czujnik obecności Tree Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. - - -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
- - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree - - -
Progowa głośność obecności Minimalna głośność do wykrycia obecności - - 150
Wartość progowa głośności dla alarmu Minimalna głośność do wyzwolenia alarmu - - 500
Ograniczenia głośności Skonfiguruj progi głośności przy użyciu bieżącego wykresu głośności - - -
Czas obserwacji obecności Czas monitorowania obecności. Jeśli czujnik obecności jest używany w systemie alarmowym, ustawiony jest najkrótszy czas monitorowania. s 2...60000 300
Czas przedłużenia ruchu Wejście 'Ruch (Mv)' pozostaje aktywne przez ustawiony czas opóźnienia po ostatnim wykrytym ruchu. Im dłuższy ustawiony czas opóźnienia, tym mniej pakietów musi zostać wysłanych do Tree i Link.
Gdy czujnik ruchu jest używany w systemie alarmowym, czas uzbrojenia jest automatycznie ustawiany na 3 s, gdy tylko zostanie aktywowany.
s 2...900 60
Cykl wysyłania głośności Cykl wysyłania minimalnej i maksymalnej głośności (1-3600s, 0=Wył) s 0...3600 300
Interwał transmisji jasności Jasność jest wysyłana cyklicznie w ustawionym cyklu wysyłania (0 = WYŁ.). Ponadto jasność jest wysyłana w przypadku wykrycia obecności lub zmiany o co najmniej 30%. Jeśli jasność jest używana przez automatyczną regulację jasności, zostanie wysłana, gdy zmieni się o 5%. s 0...7200 900
Maksymalny odstęp czasu między 2 ruchami Obecność zostaje automatycznie zakończona, jeśli w określonym czasie nie zostanie wykryty dalszy ruch.
0 = wyłącza tę funkcję.
s 0...60000 0
Czułość Wpływa na czułość a przez to i zasięg wykrywania ruchu - - -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Chroń urządzenie przed wodą.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Czujnik obecności Tree

Arkusz danych czujnik obecności powierzchniowy