Czasy pracy

Czas pracy określa, kiedy tryb pracy jest aktywny.

W przypadku wielu krajów urlopy są już zapisane i można je natychmiast wykorzystać.

Spis treści


Przykład programowania

Wprowadź czasy pracy

Aby wstawić predefiniowane czasy pracy, należy wybrać w drzewie peryferyjnym "Czasy pracy" i kliknąć na pasku menu na "Czasy pracy". Wybierz żądany kraj i wyświetl listę świąt właściwych dla danego kraju.
Czas pracy jest już powiązany z odpowiednim trybem pracy.

Święta z odniesieniem do Wielkanocy są obliczane w zależności od pierwszej pełni księżyca wiosny.
Nie jest wymagane do tego połączenie z Internetem.

Utwórz nowy wpis

Za pomocą "Nowy wpis" można utworzyć zdefiniowany przez użytkownika czas pracy. Następnie można go zdefiniować i połączyć z żądanym trybem pracy.

Przyporządkowujemy tryb pracy "Urlop" do utworzonego czasu pracy "Urlop zimowy". W ustawionym terminie powiązany tryb pracy staje się aktywny: