Caller

Funkcja Caller umożliwia przy zał./wył./zmianie wartości analogowej wykonanie połączenia telefonicznego przez Miniserver i automatyczne przeczytanie wprowadzonej wiadomości.

Właściwości

Krótki opis Opis
Numer telefonu Numer telefonu do wybraniua (Jedynie cyfry, brak spacji
i znaków specjalnych np. 0043728770700)
Język Język tekstu
Zezwalaj na odpowiedź Jeśli to pole jest zaznaczone, wciśnięcie cyfry przez użytkownika zostaje wysłane na wejście wirtualne Callera. W tym celu musi być ustawiony zewnętrzny adres w Miniserverze. Wejścia wirtualne są dostępne jedynie przez 2 minuty bez hasła!
Zezwól na powiadomienia systemowe dla tej usługi Jeśli zaznaczone, będziesz powiadamiany przez Loxone App lub Cloud Mailer, gdy ta usługa nie funkcjonuje lub niedługo wygaśnie.