Button Air

Button Air to dobrze widoczne, zasilane bateryjnie urządzenie z dużym czerwonym przyciskiem i zintegrowaną diodą LED.
Magnetyczne mocowanie do dostarczonego uchwytu ściennego wraz z antypoślizgową podstawą umożliwia dogodną lokalizacje urządzenia.
Po naciśnięciu Button Air można wykonać dowolnie konfigurowalne akcje. Zintegrowana dioda LED jest sterowana bezpośrednio jako wyjście z czasami włączania i wyłączania lub przez blok Alarm awaryjny.

Arkusz danych Button Air

Spis treści


Montaż

Dzięki dostarczonej magnetycznej płycie montażowej Button Air można elastycznie przymocować do ściany lub umieścić w dowolnym miejscu dzięki antypoślizgowej podstawie.

Przymocuj płytę montażową, przykręcając ją w odpowiednim miejscu.

Aby uruchomić, najpierw otwórz urządzenie, obracając czerwoną górną część nieco przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjmij je. Następnie wyciągnij zielony pasek izolujący z baterii.

Dioda LED stanu symbolizuje gotowość do programowania. Aby zamknąć urządzenie, postępuj zgodnie z ilustracją i oznaczeniami na obudowie. Następnie można skonfigurować urządzenie.


Uruchomienie

W stanie fabrycznym tryb uczenia jest aktywny po włożeniu baterii. Jest to sygnalizowane zapaleniem się diody LED między bateriami na przemian na czerwono/zielono/pomarańczowo.

Następnie wykonaj procedurę parowania w interfejsie Air.

Dioda LED stanu znajduje się z tyłu urządzenia między bateriami. Czerwony przycisk lub jeden z 3 przycisków w otwartym urządzeniu służy jako przycisk uczenia.

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb uczenia, naciśnij przycisk uczenia przez co najmniej 5 sekund bezpośrednio po włożeniu baterii.


Programowanie

Istnieją 2 opcje konfiguracji:

Jeśli Button Air zostanie wybrany w bloku alarm awaryjny i będzie używany do celów alarmowych, Button Air zaświeci się, gdy alarm zostanie aktywowany. Alarm można wyłączyć, przytrzymując Button Air. Ponadto za pomocą cyfrowego wejścia urządzenia można stworzyć dowolną logikę. Aby to zrobić, przeciągnij urządzenie lub wejście z drzewa peryferii na stronę programowania. Dioda LED urządzenia nie może być sterowana ręcznie.

Alternatywnie, aktywując pole wyboru "Użyj diody LED” we właściwościach Button Air, wejścia dla przycisku i diody LED są widoczne w drzewie urządzeń peryferyjnych. Interwał migania diody można zdefiniować, konfigurując czas włączenia i wyłączenia we właściwościach wyjścia LED.
W tym wariancie nie jest już możliwe użycie produktu w bloku alarmu awaryjnego.
Aby bezzwłocznie sterować diodą LED, w Button włącza się funkcję budzenia urządzenia. Zmniejsza to żywotność baterii.


Wymiana baterii

Aby wymienić baterie, najpierw otwórz urządzenie, obracając czerwoną pokrywę nieco przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjmij je. Wyjmij dwie baterie AA i włóż nowe baterie.

Następnie urządzenie uruchamia się, dioda LED miga 3 razy na zielono, gdy jest gotowe do pracy. Aby zamknąć urządzenie, postępuj zgodnie z ilustracją i oznaczeniami na obudowie. Następnie można ponownie użyć urządzenia.


Czujniki

Krótki opis Opis Zakres wartości
I Wejście jest aktywne, gdy Button jest wciśnięty. 0/1
Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
LED Dopóki to wyjście jest aktywne, dioda LED miga w ustawionych odstępach czasu. Wyjście jest widoczne tylko wtedy, gdy na urządzeniu została włączona opcja "Użyj diody LED jako wyjścia”. 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Button Air Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Battery level Podaje aktualny poziom naładowania baterii. % 0...100
Battery low Wskazuje niski poziom baterii, bateria wymaga wymiany. - 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli urządzenie nie jest dostępne, lub jest offline, zostaniesz o tym poinformowany w aplikacji Loxone lub za pośrednictwem Cloud Mailer.
Ponieważ jest to urządzenie, z którym wiąże się funkcja bezpieczeństwa, wyłączenie tego ustawienia nie jest możliwe.
-
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Użyj diody LED jako wyjścia Jeśli zaznaczone, dioda LED może służyć jako wyjście w programowaniu. W takim przypadku urządzenia nie można używać z blokiem alarmu awaryjnego. Jeśli urządzenie jest już używane w bloku alarm awaryjny, opcja ta jest nieaktywna. -
Pokaż wyjście błędów Wyjście błędu jest wyświetlane w drugiej linii, jeśli jest zaznaczone. -
Dokumenty

Arkusz danych Button Air