Autokonfiguracja

Zastosowanie:

Za pomocą automatycznej konfiguracji Loxone, po nauczeniu i oznaczeniu urządzeń Loxone, cały inteligentny budynek może zostać skonfigurowany automatycznie. Funkcje, takie jak sterowanie oświetleniem, poszczególnymi pomieszczeniami, automatyczne zacienianie, muzyka, dostęp i budzik są konfigurowane automatycznie dla każdego pomieszczenia. Ponadto tworzone są funkcje centralne i funkcje bezpieczeństwa, takie jak alarm, alarm przeciwpożarowy i wodny, ochrona przed burzą i mrozem oraz wiele innych funkcji.

Film instruktażowy


Decydujące znaczenie dla konfiguracji ma przypisanie peryferii według pomieszczenia i kategorii. Kolejnym kluczowym czynnikiem jest prawidłowe przypisanie rodzaju pomieszczenia.

Rozróżnia się następujące typy pomieszczeń:

  • Sypialniane
  • Pobytowe
  • Komunikacyjne

Rodzaje pomieszczeń można dostosować w drzewie peryferyjnym. Automatyczna konfiguracja tworzy następujące konfiguracje:

 

Pomieszczenie sypialniane: Automatyczna konfiguracja tworzy blok alarmowy i łączy go ze sterowaniem światłem. Ponadto tworzona jest funkcja „dobranoc”, która po aktywacji trzykrotnym kliknięciem na przycisk włącza w nocy przyciemnione oświetlenie po wykryciu ruchu. Oprócz tego konfigurowane są czasy ogrzewania i temperatura komfortu.
Pomieszczenie pobytowe: W pomieszczeniach pobytowych autokonfigurator optymalnie dostosowuje czasy dla czujników ruchu, ogrzewania i temperaturę.
Pomieszczenie komunikacyjne: W pomieszczeniach komunikacyjnych ważne są krótkie czasy detekcji ruchu i jest to brane pod uwagę przy automatycznej konfiguracji. Tworzona jest również funkcja „wyjścia z domu”, którą można aktywować potrójnym kliknięciem na przycisk przy drzwiach wejściowych.

 

Programowanie podstawowe:

Tworzenie automatycznej konfiguracji:

Przycisk Automatyczne programowanie umożliwia szybkie utworzenie standardowej konfiguracji Loxone dla twojego projektu.

Ważne jest prawidłowe przydzielenie pomieszczeń i kategorii.

  • Siłowniki = ogrzewanie
  • Czujniki temperatury = czujnik
  • Żaluzje = zacienienie
  • Lampy = oświetlenie

Przy urządzeniach Loxone Air i Tree przypisanie kategorii odbywa się automatycznie.

Kliknij przycisk Automatyczna konfiguracja.

W otwartym oknie dialogowym wybierz pomieszczenia, dla których ma zostać utworzona konfiguracja automatyczna, a następnie kliknij przycisk Dalej.

W automatycznej konfiguracji możesz ustawić następujące funkcje centralne. Wybierz funkcje, które powinien obejmować twój projekt, i kliknij Konfigurować.

Dla każdego pomieszczenia zostanie utworzona osobna strona, na której są automatycznie programowane główne funkcje inteligentnego budynku. Wszystkie obiekty, które można jednoznacznie rozpoznać (urządzenia Air i Tree) są automatycznie łączone z odpowiednim blokiem funkcyjnym. Wyjścia cyfrowe z kategorii zacienianie nie są podłączone, ponieważ wymagana jest decyzja użytkownika w przypadku podłączenia wyjścia góra / dół.

W bloku funkcje centralne na każdej stronie jest automatycznie łączone zacienianie i ogrzewanie (oraz dane pogodowe, o ile klient z nich korzysta).