Aquastar Air

Aquastar Air umożliwia automatyczną filtrację w basenach. Ponadto oferuje możliwość zintegrowania przyłączy do zaworów, czujników ciśnienia i czujników temperatury.

Instrukcja montażu i instrukcja użytkowania z danymi technicznymi

Spis treści


Montaż

Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji i obsługi. Zawiera ważne informacje i porady.


Uruchomienie

W stanie dostawy tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania. Jest to sygnalizowane miganiem diody LED stanu na czerwono/zielono/pomarańczowo.

Następnie wykonaj procedurę parowania w interfejsie Air.

Aby aktywować tryb parowania ręcznie, należy przytrzymać przycisk parowania przez co najmniej 5 sekund po podłączeniu zasilania.
Przycisk parowania znajduje się na płytce drukowanej, zobacz Instrukcję strona 10.


Poziom wody

Poziom wody w basenie można określić za pomocą czujnika ciśnienia.
W tym celu czujnik ciśnienia 0-0,3 bar instaluje się w miejscu, w którym jest narażony na ciśnienie wody wewnątrz basenu. Na przykład można do tego wykorzystać główną rurę spustową.
Nieodpowiednie są rury w obiegu filtracyjnym lub inne rury o zmiennych warunkach ciśnienia.

Ten czujnik ciśnienia jest podłączony do wejścia 0-10V (Ps1) urządzenia Aquastar Air.


Interfejs 1-wire

Czujniki 1-Wire można podłączyć do interfejsu 1-Wire urządzenia.
Więcej na ten temat w Dokumentacji 1-Wire Extension, właściwości interfejsu są identyczne.


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Czujnik ciśnienia 1 Do podłączenia czujnika ciśnienia 0-10V.
0-6 bar: Ciśnienie w systemie
0-0,3 bar: Poziom wody
Cykl transmisji: 15 min
V 0...10
Czujnik ciśnienia 2 Do podłączenia czujnika ciśnienia 0-5V (0,5-4,5V).
0-6 bar: Ciśnienie w systemie
Cykl transmisji: 15 min
V 0...5
Aktory

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Przekaźnik 1 Przekaźnik p 0/1
Przekaźnik 2 Przekaźnik p 0/1
Przekaźnik 3 Przekaźnik p 0/1
API Connector Tekst -
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Aquastar Air Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu Podaje wewnętrzną temperaturę urządzenia.
Często jest to temperatura procesora lub innego miejsca w urządzeniu.
°
Wyłączanie od temperatury Wejście jest aktywne, gdy wyjścia urządzenia zostały wyłączone z powodu wysokiej temperatury urządzenia. Możliwe przyczyny: Zbyt wysoka temperatura otoczenia, przeciążenie wyjść. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w poniższej instrukcji montażu i obsługi.


Dokumenty

Instrukcja montażu i instrukcja użytkowania z danymi technicznymi