Aquastar Air

Aquastar Air umożliwia automatyczną filtrację w basenach. Ponadto oferuje możliwość zintegrowania przyłączy do zaworów, czujników ciśnienia i czujników temperatury.

Instrukcja montażu i instrukcja użytkowania z danymi technicznymi

Spis treści


Montaż

Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji i obsługi. Zawiera ważne informacje i porady.


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny po podłączeniu zasilacza. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie wykonaj procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, naciśnij i przytrzymaj przycisk nauki przez min. 5 sekund.


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Czujnik ciśnienia 1 Czujnik ciśnienia p
Czujnik ciśnienia 2 Czujnik ciśnienia p
Aktory

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Przekaźnik 1 Przekaźnik p 0/1
Przekaźnik 2 Przekaźnik p 0/1
Przekaźnik 3 Przekaźnik p 0/1
API Connector Tekst -
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Aquastar Air Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Air Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w poniższej instrukcji montażu i obsługi.


Dokumenty

Instrukcja montażu i instrukcja użytkowania z danymi technicznymi