APP

Za pomocą bloku programowego App można bezpośrednio z Loxone App wywołać aplikację zainstalowaną na smartfonie lub tablecie.

Spis treści


Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
URL Adres URL do wywołania aplikacji
np.: casatunes://?power=on&room=office
-
Symbol Symbol dla aplikacji mobilnych
Standardowo używany jest symbol aplikacji
-
Kolor symbolu Kolor symbolu w interfejsie użytkownika -
Programowanie podstawowe

Dzięki temu programowi moduł można wywołać bezpośrednio z aplikacji Loxone App zainstalowanej na smartfonie lub tablecie. http: // lub https: // otwiera żądaną stronę internetową w domyślnej przeglądarce.


Dokumenty

URL schemat dla wywołań aplikacji