Analogowy ogranicznik Min-Max

Dzięki blokowi analogowy ogranicznik MinMax wartości analogowe można ograniczyć do ustawionego zakresu.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wartość
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wartość
Parametry

Skrót Krótki opis Zakres wartości Wartość standardowa
Min Minimum 0
Max Maximum 10
Diagram czasowy

Poniższy diagram czasowy objaśnia działanie bloku funkcjonalnego: