Alarm centralny

Użycie

Za pomocą tego bloku można sterować wszystkimi modułami systemu alarmowego.

Programowanie podstawowe

Dwukrotne kliknięcie bloku otwiera następujące okno:

Możesz wybrać bloki, na których mają być wykonywane akcje.

Polecenia centralne nie są również blokowane przez aktywne wejście Dis w odpowiednim bloku. Wejście Dis odnosi się tylko do łączy wejściowych po lewej stronie samych bloków, bloki programu mogą być nadal obsługiwane przez wizualizację i blok centralny.

Jeżeli w bloku centralnym stosowany jest blok programu, można to rozpoznać po środkowym symbolu na odpowiednim bloku. Podana jest również nazwa bloku, w którym jest używany.

 

Wizualizacja

Różne systemy alarmowe mogą być aktywowane razem lub wybiórczo lub z opóźnieniem lub dezaktywowane.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tr Trigger z uwzględnieniem czujników ruchu Trigger z uwzględnieniem czujników ruchu. Poprzez impuls system alarmowy jest uzbrajany lub rozbrajany. Czujniki ruchu są uwzględniane i mogą wywoływać alarm. Cyfrowy 0/1
TrNm Trigger bez uwzględnienia czujników ruchu. Uzbrajanie/rozbrajanie systemu bez uwzględnienia czujników ruchu Poprzez impuls system alarmowy jest uzbrajany lub rozbrajany. Czujniki ruchu nie są uwzględniane i nie mogą wywoływać alarmu (np. tryb nocny). Cyfrowy 0/1
A Aktywacja z uwzględnieniem czujników ruchu Trigger uzbrojenia systemu alarmowego z uwzględnieniem czujników ruchu. Cyfrowy 0/1
ANm Aktywacja bez uwzględnienia czujników ruchu Trigger uzbrojenia systemu alarmowego bez uwzględnienia czujników ruchu. Cyfrowy 0/1
V Aktywacja z opóźnieniem z uwzględnieniem czujników ruchu Trigger opóźnionego uzbrojenia systemu alarmowego z uwzględnieniem czujników ruchu. Czas opóźnienia definiowany jest za pomoca parametru Da. Cyfrowy 0/1
VNm Aktywacja z opóźnieniem bez uwzględnienia czujników ruchu Trigger opóźnionego uzbrojenia systemu alarmowego bez uwzględnienia czujników ruchu. Czas opóźnienia definiowany jest za pomoca parametru Da. Cyfrowy 0/1
R Reset Trigger rozbrojenia systemu alarmowego. Skwitowany zostanie również każdy aktywny alarm. Cyfrowy 0/1
C Trigger potwierdzenia Skwitowanie alarmu. Aktualny alarm i wyjścia Q1-Q6 zostają dezaktywowane. System alarmowy pozostaje jednak w dalszym ciągu uzbrojony i w przypadku wyzwolenia przez czujnik alarm zostanie na nowo uaktywniony. Cyfrowy 0/1
Dis Zablokowanie Wejście blokady systemu alarmowego (zabezpieczenie przed dziećmi). Blokuje wejścia do uzbrajania/rozbrajania, ale nie wizualizację. Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Wybór Wszystkie wybrane bloki System alarmowy mogą być wspólnie sterowane.