System alarmowy centralny

Za pomocą tego bloku można sterować wszystkimi blokami 'System alarmowy'.
Otwórz okno dialogowe poprzez podwójne kliknięcie na blok, aby wybrać powiązane bloki

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tg Toggle with presence detection Przełącza między uzbrojeniem a rozbrojeniem.
Czujniki obecności są używane do wyzwalania alarmu.
0/1
Tgnp Toggle without presence detection Przełącza między uzbrojeniem a rozbrojeniem.
Czujniki obecności nie są używane do wyzwalania alarmu.
0/1
A Arm with presence detection Uzbrojenie systemu alarmowego.
Czujniki obecności są wykorzystywane do wyzwalania alarmu.
0/1
Anp Arm without presence detection Uzbrojenie systemu alarmowego.
Czujniki obecności nie są używane do wyzwalania alarmu.
0/1
Ad Arm delayed with presence detection Uzbraja system alarmowy z opóźnieniem (Ard).
Czujniki obecności są używane do wyzwalania alarmu.
0/1
Adnp Arm delayed without presence detection Uzbraja system alarmowy z opóźnieniem (Ard).
Czujniki obecności nie są używane do wyzwalania alarmu.
0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Ca Confirm alarm Potwierdza bieżący alarm i resetuje wszystkie wyjścia alarmowe.
System alarmowy pozostaje uzbrojony.
0/1
DisPc Disable periphery control Wyłącza wejścia (Tg), (Tgnp), (A), (Anp), (Ad), (Adnp), gdy są włączone (np. blokada dziecka, czyszczenie)
Sterowanie przez aplikację jest nadal możliwe.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Wybór Wszystkie wybrane bloki System alarmowy mogą być wspólnie sterowane. -
Programowanie podstawowe

Poprzez podwójne kliknięcie na blok otwiera się nastepujące okno.

Polecenia centralne nie są blokowane przez aktywne wejście (DisPc) w odpowiednim bloku funkcyjnym. Jeżeli blok funkcjonalny jest wykorzystywany w bloku centralnym, jest to sygnalizowane symbolem centralnym na odpowiednim bloku.
Funkcje, które mogą być wykorzystywane w bloku centralnym, zależą od połączonych bloków i są ustawiane za pomocą ich parametrów. Jeśli blok funkcyjny nie obsługuje danej funkcji, nie można nią sterować.