Alarm awaryjny

Film instruktażowy

Blok alarmu awaryjnego umożliwia osobom w sytuacjach awaryjnych wywołanie wezwania pomocy lub alarmu.
Zgodne urządzenia, takie jak Button Air, lub Wrist Button Airlub Loxone Touch połączony z blokiem lub programowanie ręczne utworzone za pomocą wejść i wyjść modułu .

W przypadku naciśnięcia używanych klawiszy lub przycisków włącza się alarm.