Aktor KNX

Wysyła wartość wejściową z ustawialnym typem EIS na adres grupowy. Dla tego aktora może zostać uaktywnione cykliczne wysyłanie.

Wejścia

Skrót Opis Zakres wartości
Wejście Wejście analogowe

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Adres KNX Adres grupowy czujnika KNX (x/x/x).
Typ Typ danych lub funkcja czujnika EIB Zauważ, że EIS6 jest używany jako 0-100%.
Wysyłaj cyklicznie Wysyłaj cyklicznie wartość aktora (co x sekund)