Air Base Extension

Właściwości

Krótki opis Opis
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia. Dla Extensions: wybór 'Auto’ jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
Region (kanał) Region określa częstotliwość nadawania. Należy zapoznać się
z regulacjami prawnymi!
Wykonaj pojedynczo aktualizację urządzeń Air Zawsze aktualizowane jest jednocześnie tylko jedno urządzenie Air, przez co redukowane jest obciążenie kanału komunikacji bezprzewodowej.