AC Control Air dla Mitsubishi Heavy Industries

Loxone AC Control Air to kompaktowy moduł interfejsu do integracji jednostek klimatyzacyjnych.

W tym celu należy wybrać odpowiedni wariant produktu dla obsługiwanych systemów klimatyzacji.

Poszczególne warianty różnią się zastosowanym interfejsem, kablem połączeniowym i oprogramowaniem sprzętowym. AC Control Air przejmuje kontrolę nad klimatyzacją w instalacji Loxone zamiast konwencjonalnego pilota zdalnego sterowania.

Arkusz danych AC Control Air dla Mitsubishi Heavy Industries

Spis treści


Montaż

Najpierw wyłącz klimatyzator, a następnie odłącz zasilanie sieciowe.

Do instalacji potrzebny jest dostęp do połączeń elektrycznych w jednostce wewnętrznej klimatyzatora. Aby dowiedzieć się, jak zdjąć osłony i gdzie znajdują się poszczególne zaciski i złącza, należy zapoznać się z instrukcją instalacji lub obsługi używanego klimatyzatora.

Zlokalizuj zaciski śrubowe X/Y przewodowego pilota zdalnego sterowania w jednostce wewnętrznej Mitsubishi. Jeśli pilot zdalnego sterowania jest podłączony, należy go odłączyć i nie można go używać.

Podłącz AC Control Air do zacisków za pomocą dołączonego kabla połączeniowego w następujący sposób:

Niektóre klimatyzatory nie są wyposażone w zaciski X/Y. W takim przypadku wymagana jest dodatkowa płyta adaptera SC-BIKN-E(A) firmy Mitsubishi Heavy Industries, która zapewnia zaciski X/Y.

Przymocuj przewód AC Control Air do odpowiedniego miejsca w urządzeniu, np. za pomocą opaski kablowej.
Upewnij się, że urządzenie nie może mieć kontaktu z napięciem sieciowym, gorącymi, zimnymi lub ruchomymi elementami ani wilgocią.

Aby zapewnić najlepszy odbiór, urządzenie AC Control Air należy umieścić poza metalowymi osłonami. Nie wolno przedłużać dostarczonego kabla połączeniowego.

Na koniec ponownie zamontuj pokrywy obudowy i włącz zasilanie sieciowe oraz klimatyzator.
Urządzenie AC Control Air jest teraz zasilane napięciem z klimatyzatora i można je sparować w następnym kroku.


Uruchomienie

W stanie dostawy tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania. Jest to sygnalizowane miganiem diody LED stanu na czerwono/zielono/pomarańczowo.

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Aby ręcznie aktywować tryb parowania, należy wyłączyć zasilanie na 10 sekund, a następnie włączyć je ponownie. Jeśli przez pięć minut nie można nawiązać połączenia z Miniserverem, tryb parowania zostanie aktywowany na określony czas.


Programowanie

Loxone AC Control Air jest programowany i konfigurowany za pomocą bloku funkcyjnego AC Control w Loxone Config:


Diagnostyka

Jeśli komunikacja z klimatyzatorem nie działa (prawidłowo), w menu kontekstowym AC Control Air można uruchomić analizę diagnostyczną. Umożliwia to wyświetlanie i rejestrowanie danych komunikacyjnych:


Aktory

Krótki opis Opis
API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online AC Control Air Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

To urządzenie nie może być używane jako część systemów krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych AC Control Air dla Mitsubishi Heavy Industries