AAL Smart Alarm

Ten blok funkcyjny umożliwia inteligentne wykrywanie sytuacji awaryjnych. Jeśli dana osoba potrzebuje pomocy (np. po upadku), można się z nią szybko skontaktować. Ponadto dostępny jest alarm ręczny, np. za pomocą przycisku alarmowego lub innej logiki alarmowej. Produkty Loxone, takie jak Czujnik ruchu tree, można łatwo wybrać za pomocą okna dialogowego konfiguracji (dwukrotne kliknięcie na blok).

Inteligentne wykrywanie sytuacji awaryjnych:
Przy opadającym zboczu wykrywania ruchu uruchamiany jest licznik czasu. Jeśli w tym czasie w tym lub innym pomieszczeniu nie zostanie wykryty dalszy ruch, zostanie uruchomiony alarm. Czas trwania timera zależy od typu pomieszczenia i może być regulowany.
Wejście (Dis) wyłącza inteligentną detekcję. Zostanie ona automatycznie uruchomiona ponownie, gdy tylko ruch zostanie ponownie wykryty.

WAŻNE: Aby zapewnić niezawodne wykrywanie, czujniki ruchu muszą być przypisane do każdego pomieszczenia, a wejście (Dis) musi być używane.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
A Activate alarm Wyzwala alarm. W tym miejscu należy podłączyć przycisk alarmowy lub inny układ logiczny alarmu. 0/1
Mvt Movement transit room 0/1
Mvc Movement common room 0/1
Mvb Movement bedroom 0/1
Ca Confirm alarm 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Dis Disable Inteligentne wykrywanie sytuacji alarmowych jest wyłączone, gdy wejście jest włączone.
Może być używane, gdy dom jest opuszczony. Nadal możliwy jest alarm ręczny przez wejście (A).
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
A1-2 Alarm level 1-2 Poziom 1 jest aktywowany natychmiast po wyzwoleniu alarmu.
Poziom 2 jest aktywowany po upływie opóźnienia ustawionego w parametrze D.
0/1
Ca Cause of alarm -
Ta Time and date of alarm -
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Tt Time transit room Jeśli w ciągu tego czasu od ostatniego ruchu nie zostanie wykryty żaden inny ruch, zostanie uruchomiony alarm. min 1...∞ 15
Tc Time common room Jeśli w ciągu tego czasu od ostatniego ruchu nie zostanie wykryty żaden inny ruch, zostanie uruchomiony alarm. min 1...∞ 60
Tb Time bedroom Jeśli w ciągu tego czasu od ostatniego ruchu nie zostanie wykryty żaden inny ruch, zostanie uruchomiony alarm. min 1...∞ 420
D Alarm level 2 delay s 0...∞ 60
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. 2...100 20
Konfiguracja Tutaj skonfigurujesz urządzenie do automatycznego użycia jako detektorów bloków (na przykład czujniki ruchu Tree). Czujniki ruchu bez przypisanego pomieszczenia lub z typem pomieszczenia Inne i Centralne są ignorowane przy inteligentnym wykrywaniu awaryjnych sytuacji. W oknie dialogowym są zaznaczone na szaro. - -