AAL smart alarm

Blok jest odpowiedzialny za inteligentne wykrywanie zagrożeń. Na przykład, jeśli osoba potrzebująca pomocy upadnie, możesz zostać o tym szybko poinformowany. Istnieje również ręczny alarm w formie przycisku alarmowego lub innej logiki alarmowej. Produkty Loxone, takie jak czujniki ruchu Tree, można wygodnie wybierać za pomocą okna dialogowego konfiguracji (kliknięciem na blok).

Inteligentne wykrywanie zagrożeń:
Z opadającym zboczem ruchu w pomieszczeniu rozpocznie się opóźnienie. Jeśli w tym lub w innym pomieszczeniu nie zostanie wykryty dalszy ruch, po upływie czasu opóźnienia zostanie uruchomiony alarm. Czas opóźnienia zależy od rodzaju pomieszczenia i można go regulować.
Inteligentne wykrywanie zostanie dezaktywowane poprzez wejście „Opuszczenie domu” (L). Zrestartuje się automatycznie, gdy tylko ruch zostanie ponownie wykryty.

WAŻNE: Wiarygodne wykrywanie wymaga przypisanych czujników ruchu w każdym pomieszczeniu, a także użycia wejścia „Opuszczenie domu” (L).