2 przyciski

Użycie

Blok 2-przyciskowy to przełącznik impulsowy z osobnymi wejściami do włączania i wyłączania.

 

Podstawowe programowanie

Wyjście jest włączane przez impuls podany na „On”, a wyłączane przez impuls podany na „Off”.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
On Trigger wł. Trigger wł. Cyfrowy 0/1
Off Trigger wył. Trigger wył. Cyfrowy 0/1
R Reset Reset Cyfrowy 0/1
Dis Zablokowanie Blokada wszystkich wejść (blokada przed dziećmi) Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q Wyjście cyfrowe Cyfrowy 0/1