2 przyciski

Impuls (Son) / (Soff) odpowiednio przełącza wyjście cyfrowe (O).
Poprzez użycie wejścia (Off) wyjście jest wyłączane.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Son Switch on Włącza wyjście (O). 0/1
Soff Switch off Wyłącza wyjście (O). 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
DisPc Disable periphery control Wyłącza wszystkie wejścia, gdy jest włączony (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie za pomocą aplikacji jest nadal możliwe.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output 0/1
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0
Diagram czasowy