2 przyciski wyboru

Impuls na wejściu (+) / (-) zwiększa / zmniejsza wartość na wyjściu (O) o wielkość kroku (Sts) pomiędzy (Vmin) a (Vmax).
Długie kliknięcie na (+) / (-) zwiększa / zmniejsza wartość na wyjściu (O) co (Rr) sekund o wielkość kroku (Sts).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
+ Value+ Zwiększa wartość na wyjściu (O) o wielkość kroku (Sts). 0/1
- Value- Zmniejsza wartość na wyjściu (O) o wielkość kroku (Sts). 0/1
V Set value Ustawia określoną wartość na wyjściu (O).
Off Off Impuls: Wyjście (O) jest resetowane do wartości domyślnej (Vdef).
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
DisPc Disable periphery control Wyłącza wszystkie wejścia, gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Kontrola za pomocą interfejsu użytkownika jest nadal możliwa.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output Wyjście
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
Vmin Minimum value Wartość minimalna - 1
Vmax Maximum value Wartość maksymalna - 10
Sts Step size Wielkość kroku - 1
Rr Repetition rate Długie kliknięcie na (+) / (-) zwiększa / zmniejsza wartość na wyjściu (O) co (Rr) sekund. s 0...∞ 0,2
Vdef Default value Wartość domyślna po wyzwoleniu wejścia (Wył.). - 1
Diagram czasowy