Jak automaticky zavřít přívod vody


25 března, 2020 in Pro partnery

Domy, kanceláře, hotely, … v každé budově může dojít k prasknutí vodovodního potrubí, uvolnění hadice na zařízeních a dalším problémům s únikem vody. Uzavření přívodu vody může zabránit obrovským škodám a může být automatizováno pomocí Loxone. Podívali jsme se, jak konkrétně toto bezpečnostní opatření funguje v referenčním projektu „Bavorsko“.

Jak zabránit poškození vodou

Obyvatelé referenčního projektu „Bavaria“ zažili druhou noc poté, co se přestěhovali do svého nového domova, únik vody do technologické místnosti. Hostitel byl probuzen neobvyklým hlukem a naštěstí byl schopen zabránit poškození vodou. Po této nehodě se rozhodl inteligentní domov vylepšit o automatické vypnutí vody.

V případě úniku vody by mělo být hlavní vodovodní potrubí co nejdříve uzavřeno. O to se postará Loxone, i když nikdo není doma. V tomto článku vám ukážeme, jak lze implementovat a nakonfigurovat inteligentní vypnutí vody.

Potřebné komponenty


Loxone:
Miniserver
Air Base Extension
Záplavový senzor Air
Smart Socket Air
Caller Service


Další komponenty:

Elektromagnetický ventil, NC
(výběr správného ventilu pro váš projekt doporučujeme konzultovat s odborníkem)

Nejdůležitější součást pro vypnutí vody: Záplavový senzor

V budově je rozmístěno sedm bezdrátových záplavových senzorů. Jsou umístěny všude tam, kde by mohla voda uniknout: Například pod pračkou a myčkou, kde se může uvolnit hadice, v technické místnosti, kde je akumulační nádrž, nebo pod dřezem.

senzor úniku vody (záplavové čidlo) umístěné pod myčkou nádobí

Okamžitá reakce při úniku vody

Pokud by voda někde unikala, Loxone Miniserver to díky záplavovému čidlu okamžitě zaznamená a automaticky provede nezbytná opatření:

elektrický ventil na přívodu vody

Krok 1: Uzavření přívodu vody

Na hlavní vodovodní potrubí je nainstalován elektronický ventil, který lze ovládat pomocí relé. Pokud některý ze senzorů zaznamená únik vody, Miniserver automaticky uzavře hlavní vodovod.

mobilní telefon obdžel hovor od Loxone Miniserveru

Krok 2: Zavolá majiteli

Jakmile senzor vody detekuje její únik, majitelé domu jsou okamžitě upozorněni telefonicky prostřednictvím služby Loxone Caller Service na uložené telefonní číslo. Tím je zajištěno, že mohou reagovat rychle a dozví se, že voda byla vypnuta.

Automatické vypnutí vody při odchodu

K největšímu poškození vodou dochází, když o úniku nikdo neví. Jako preventivní opatření je voda v našem referenčním projektu automaticky vypnuta, pokud obyvatelé opouští dům.

Pokud je pračka nebo myčka nádobí v té době aktivní, vodní potrubí zůstává otevřené. Loxone Miniserver rozpozná, zda jsou zařízení aktivní prostřednictvím zásuvky Smart Socket Air, která poskytuje Miniserveru informace o odběru.

Jakmile jsou spotřebiče hotové s mycím programem, Miniserver uzavře vodovodní potrubí.

Důležité: únik vody a pojištění

Pojišťovny mohou odmítnout vyplácet dávky v případě poškození. Zkontrolujte ustanovení vaší pojistné smlouvy. Ty často říkají, že hlavní vodovod musí být uzavřen, když opustíte dům na určitou dobu. Pokud tomu tak není a dojde k poškození vodou, pojištění se na škodu nevztahuje.

Konfigurace pro automatické vypnutí vody

Vypínání vody v Loxone Config bylo implementováno pomocí funkčního bloku „Vypínač“. Ten je spojený s relé solenoidového ventilu na hlavním vodovodním potrubí jako výstup. Podmínky pro vypnutí vody jsou připojeny na resetovací vstup. Smart Socket Air poskytuje informace o výkonu. Tyto hodnoty se porovnávají konstantou, aby se zjistilo, zda je pračka nebo myčka aktivní. Kromě toho je dotazován stav přítomnosti nebo nepřítomnosti. V případě poplachu nebo nepřítomnosti a nulového napájení je vodovodní potrubí uzavřeno. Vodní potrubí je otevřeno pomocí vstupu O při obdržení informací o přítomnosti.

Loxone Config - ukázka konfigurace

Pokud se objeví zpráva o úniku vody, majitel se vrátí domů a Miniserver zaznamená přítomnost, vstup R bloku Vypínač je dominantní a ventil zůstane uzavřený. To znamená, že když se majitel vrátí, nebude vodovodní potrubí znovu otevřeno, dokud je alarmová zpráva aktivní. V případě výpadku napájení se vodní ventil automaticky uzavře.

Pro konfiguraci výstražné zprávy byly pro modul Centrála požáru a úniku vody vybrány všechny vodní senzory. Modul se postará o zbytek, jako je automatický alarm v domě nebo volání prostřednictvím služby Loxone Caller Service.

Loxone Config - ukázka konfigurace

Snadné monitorování pomocí aplikace Loxone

Stav senzorů a zásuvky Smart Socket Air lze kdykoli sledovat pomocí aplikace Loxone. Díky použití vizualizace spínacího modulu lze také prostřednictvím aplikace ventil na vodovodním potrubí přepínat.

Monitoring v Loxone aplikaci

Další tip: Myslete i na venkovní přívod vody

Doporučujeme myslet také na venkovní přívody. V našem projektu jsme použili automatické uzavření vody pro venkovní kuchyň. Pomocí zvláštního ventilu na vodovodním potrubí pro venkovní kuchyni je dodávka automaticky blokována v režimu nepřítomnost a v nočním režimu.

Loxone Config - ukázka konfigurace

Zaujala vás funkce automatické vypnutí vody?

Automatické vypínání vody je důležitým bezpečnostním prvkem pro každou domácnost, kanceláře, výrobní závody, hotely a mnoho dalších. Chcete jej také nabídnou svým zákazníkům? Pro případnou konzultaci kontaktujte svého Partner Coache. Nejste ještě Loxone Partner? Je nejvyšší čas to změnit!

Zaujala vás funkce automatické vypnutí vody?

Automatické vypínání vody je důležitým bezpečnostním prvkem pro každou domácnost, kanceláře, výrobní závody, hotely a mnoho dalších. Chcete jej také nabídnou svým zákazníkům? Pro případnou konzultaci kontaktujte svého Partner Coache. Nejste ještě Loxone Partner? Je nejvyšší čas to změnit!

Chci být informován o novinkách