Wykrywanie przepływu prądu

Use Casesvg>

Opis:

Wiele urządzeń można zautomatyzować. Sprawić, że będą automatycznie uruchamiać się w zależności od określonych warunków. Ale co, jeśli urządzenie nie działa zgodnie z naszymi oczekiwaniami?

Przykładem jest pompa wody w cysternie. Pompa włącza się automatycznie wraz z aktywacją systemu nawadniającego. Jeśli pompa nie działa, ale system nawadniający jest włączony, woda nie przepłynie. A to może powodować problemy.

Innym przykładem jest system wentylacji w budynku. W określonych warunkach (temperatura, wilgotność) system wentylacji jest aktywowany automatycznie. Z czasem otwór wentylcyjny może się zablokować brudem lub kurzem. Powstaje większy opór, który może powodować problemy z systemem wentylacji.

Aby unikać podobnych sytuacji i móc jak najszybciej zareagować, ważne jest,
aby monitorować bieżący przepływ energii elektrycznej i być powiadamianym w przypadku awarii. Wszystko to można zrobić za pomocą Loxone.

Rozwiązanie:

Nasz przykład skupia się na scentralizowanym systemie wentylacji. Dwa wentylatory są podłączone za pośrednictwem Nano 2 Relay Tree do Miniservera Loxone. Zaletą Nano 2 Relay Tree jest to, że ten produkt potrafi rozpoznać,
czy występuje przepływ prądu.

Jeśli na wylocie wentylatora występuje blokada, zwiększa się opór. System wentylacji potrzebuje więcej mocy, aby wykonać swoją pracę. To wyższe zapotrzebowanie na zużycie energii jest rozpoznawane przez Nano 2 Relay Tree. Jeśli pobór mocy jest większy niż 4 A, system wentylacji jest wyłączany automatycznie. Ponadto właściciel budynku otrzyma powiadomienie push o treści: Centralna wentylacja wyłączona z powodu wysokiego natężenia prądu! Sprawdź system centralnej wentylacji pod kątem usterek!

W Loxone Config wejścia z Nano 2 Relay Tree dostarczają informacje do bloku przełącznika. Blok włącza lub wyłącza dwa wentylatory, w oparciu o bieżące informacje o przepływie z Nano 2 Relay Tree.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Current Flow Detection

Config 10.3.11.27

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć wykrywanie przepływu prądu?

Zbyt późne rozpoznanie problemu z urządzeniem może spowodować dodatkowe wydatki lub uszkodzenia urządzenia. Ważne jest monitorowanie urządzeń takich jak pompy lub systemy wentylacyjne, aby móc zareagować jak najszybciej. Pomagasz w ten sposób klientom oszczędzać czas i pieniądze.

Funkcja jest niezwykle pomocna dla właścicieli domów, ale równie dobrze sprawdzi się w obiektach komercyjnych. W dużych budynkach rozpoznanie uszkodzonych urządzeń zajęłoby dużo czasu, dlatego ważne jest monitorowanie ich pracy.

Nano 2 Relay Tree ma wiele zastosowań. Jeśli używasz go do automatyzacji systemu zacieniania, czas jazdy zostanie obliczony automatycznie. Pobór mocy musi wynosić >50 W.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.