Wykrywanie krawędzi

Blok generuje impuls, gdy zmienia się wartość sygnału cyfrowego na wejściu. Można rozróżnić narastające i opadające krawędzie.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
I Input Wejście, którego krawędzie są wykryte 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
P Pulse at every edge Podaje impuls przy każdym zboczu. 0/1
On Pulse at rising edge Podaje impuls przy rosnącym zboczu. 0/1
Off Pulse at falling edge Podaje impuls przy opadającym zboczu. 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Pd Pulse duration Czas trwania impulsu na wyjściach po wykryciu zbocza. s 0...∞ 1
Diagram czasowy