Wallbox 7.4kW 32A Air

Loxone Wallbox to stacja ładowania, która umożliwia dynamiczne ładowanie od 1,38kW do 7,4kW dla pojazdów elektrycznych.

Dzięki solidnemu interfejsowi Air, urządzenie jest zintegrowane z systemem Loxone i zapewnia całą swobodę w zarządzaniu energią.
Aby rejestrować energię elektryczną, licznik energii może być łatwo zamontowany na zintegrowanej szynie DIN i podłączony do interfejsu Modbus w urządzeniu.
Opcjonalnie, produkty takie jak NFC Code Touch, Touch Pure Flex,... mogą być zamontowane bezpośrednio na urządzeniu, aby ustawić tryb ładowania lub wykonać dowolną inną kontrolę.

Arkusz danych Wallbox 7.4kW 32A Air

Spis treści


Montaż

Przymocuj stację Wallbox pionowo, przykręcając ją do solidnej, równej i zamkniętej powierzchni.
Wybierz śruby i materiał mocujący w zależności od powierzchni.
Upewnij się, że rama montażowa spoczywa równo na powierzchni bez żadnych szczelin.

Po zamontowaniu włączane jest napięcie sieciowe, a stacja Wallbox jest gotowa do parowania.


Uruchomienie

Następnie wykonaj procedurę parowania w interfejsie Air.


Programowanie

Loxone Wallbox jest programowany i ustawiany za pomocą bloku funkcyjnego $$LINK::www.loxone.com/help/wallbox-block@Wallbox$$ w Loxone Config:


LED Status

Status LED Opis

Urządzenie jest w trybie parowania, gotowe do parowania.

Urządzenie zostało właśnie sparowane lub uruchomione ponownie i jest teraz w trybie online.

Urządzenie nie może nawiązać połączenia z Miniserverem za pośrednictwem interfejsu bezprzewodowego Air lub nie jest już sparowane.

Urządzenie zostało wybrane w Loxone Config i jest identyfikowane.

Ładowanie rozpoczęte.

Ładowanie wstrzymane.

Błąd ładowania.

Kabel do ładowania

Jeśli konieczna jest wymiana kabla ładowania, musi on zostać zainstalowany i przetestowany przez specjalistę zgodnie z przepisami krajowymi.
W tym celu należy użyć kabla ładowania o takich samych właściwościach; może on być również krótszy lub dłuższy (maks. 7,5 metra).
Przedłużanie kabla ładowania w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.


Ograniczenie mocy ładowania

Stacja ładowania Loxone Wallbox jest w stanie ograniczyć moc ładowania, przesyłając dozwolony maksymalny prąd do pojazdu.

Poniższy wykres przedstawia zależność między określoną docelową mocą ładowania (Tp) a możliwą mocą ładowania:

Rzeczywista moc osiągnięta podczas ładowania zależy również od pojazdu, napięcia zasilania i poziomu naładowania akumulatora. Dlatego też może ona być wyższa lub znacznie niższa od docelowej mocy ładowania.


Testowanie stacji Wallbox

Uwaga dotycząca testowania stacji Wallbox za pomocą testerów EVSE:
Ze względu na testowanie wewnętrznego czujnika prądu szczątkowego, wymagany jest co najmniej 10-sekundowy okres oczekiwania podczas przełączania z pozycji B (pojazd podłączony) do pozycji C (pojazd gotowy do ładowania). Ponadto stacja ładowania Wallbox musi mieć dostęp do ładowania (autoryzacja). W przeciwnym razie może wystąpić nieznany błąd ładowania.


Aktory

Krótki opis Opis
API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Charging error Zgłasza błąd ładowania. - 0/1
Fault current Zgłasza prąd zakłóceniowy. - 0/1
Status online Wallbox Air Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu Podaje wewnętrzną temperaturę urządzenia.
Często jest to temperatura procesora lub innego miejsca w urządzeniu.
°
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Montować wyłącznie na solidnej, równej i zamkniętej powierzchni.

Wybór przekrojów przewodów i związanych z nimi urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym jest podyktowany krajowymi i międzynarodowymi normami oraz wytycznymi dotyczącymi instalacji. Wymaga to wyboru przekroju przewodu odpowiedniego dla prądu znamionowego obciążenia, a także uwzględnienia materiału izolacyjnego kabla, metody instalacji i temperatury otoczenia.


Dokumenty

Arkusz danych Wallbox 7.4kW 32A Air

Temperatury wyłączenia termicznego