Touch Pure Tree

Loxone Touch Pure Tree ma pięć punktów dotykowych na szklanym froncie do obsługi najważniejszych funkcji pomieszczenia. Naciśnięcie klawisza powoduje kliknięcie jako potwierdzenie akustyczne.

Duża centralna strefa dotykowa jest idealna do sterowania oświetleniem, natomiast strefy narożne nadają się do sterowania muzyką i zacienianiem. Całość oparta jest na standardzie przycisków $$LINK::https://www.loxone.com/plpl/smart-home/standardy-zalecenia/@Loxone$$. Przyciski mogą być również dowolnie wykorzystywane do innych zastosowań.

Zintegrowany jest również czujnik do pomiaru temperatury i wilgotności, a także kontrolowane światło orientacyjne.

Należy pamiętać, że pomiar wilgotności odbywa się z pewnym opóźnieniem ze względu na obudowę. Czujnik Room Comfort Sensor lepiej nadaje się do szybkiego wykrywania zmian wilgotności.

Arkusz danych Touch Pure Tree

Spis treści


Montaż

Zainstaluj ramkę montażową w żądanym miejscu.

Podłącz zasilanie (zacisk pomarańczowy/biały) oraz przewody komunikacyjne Tree (zaciski zielone/białe). Krótko po włączeniu zasilania dioda LED będzie migać na pomarańczowo, jeśli okablowanie jest prawidłowe (połączenie z Tree Extension i Miniserverem jest ustanowione).

Umieść urządzenia poprzez zatrzaśnięcie go na ramie montażowej.


Uruchomienie

Następnie należy wykonać procedurę parowania


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
T5 Połączone wejście dla 5-ciu punktów dotykowych zgodnie ze standardem przycisków Loxone. -
Temperature Podaje temperaturę powietrza. ° -40...125
Humidity Podaje wilgotność powietrza. % 0...100
Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Orientation light Wyjście cyfrowe do sterowania światłem orientacyjnym. 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Touch Pure Tree Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Pokaż przycisk 1 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 2 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 3 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 4 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 5 Udostępnij indywidualny przycisk -
Potwierdzenie dźwiękowe Potwierdzenie dźwiękowe po kliknięciu przycisku -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed wodą.

Urządzenie nie może być używane jako część systemów o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Touch Pure Tree

Arkusz danych Touch Pure Tree Gen. 1