Nauka urządzeń Air w aplikacji – video

Każde urządzenie Air musi być podłączone do Miniservera poprzez tryb nauki.
Aby nauczyć urządzenie Air, najpierw należy je przełączyć w tryb nauki. Tryb nauki uruchamia się automatycznie po pierwszym uruchomieniu urządzenia Air.
Samouczek video przedstawia wygodny sposób dawania urządzeń Air prosto z aplikacji.