Nano 2 Relay Tree

Nano 2 Relay Tree jest kompaktowym modułem z dwoma wyjściami przekaźnikowymi, sterowanymi za pomocą technologii Loxone Tree.

Dwa wyjścia przekaźnikowe mogą zostać dowolnie zaprogramowane: indywidualnie lub wspólnie jako aktor zacieniania. Wyjścia są bezpotencjałowe i dlatego nadają się do różnych napięć. Wyjścia mają wspólny kontakt główny.

Arkusz danych Nano 2 Relay Tree

Spis treści


Montaż

Zainstaluj urządzenie w odpowiedniej skrzynce instalacyjnej.

Podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały zacisk) i kabel Tree (zielono-biały zacisk). Po włączeniu zasilania dioda LED zacznie po chwili migać na pomarańczowo, o ile okablowanie jest prawidłowe (połączenie z Tree Extension / Miniserverem jest nawiązane).


Uruchomienie

Następnie wykonaj procedurę parowania


Czujniki

Krótki opis Opis
Przepływ prądu Wejście staje się aktywne, gdy prąd przepływa przez wyjścia
Aktory

Krótki opis Opis Jednostka
W górę Cyfrowe wyjście przekaźnikowe 1 -
W dół Cyfrowe wyjście przekaźnikowe 2 -
API Connector Tekst
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Nano 2 Relay Tree Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
- -
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree - -
Użytkowanie Określa zamierzone zastosowanie siłowników.
Uniwersalny: dowolne zastosowanie wyjść.
Automatyczne żaluzje: jest konfigurowany jako automatyczne żaluzje w automatycznej konfiguracji.
- -
Automatyczne nauczenie czasów jazdy Automatyczne nauczanie czasów jazdy dla pełnego przejazdu (zastosowanie: zacienianie).
Nie jest to możliwe w przypadku silników o mocy mniejszej niż 23W. W tym przypadku należy dezaktywować tę opcję i ustawić czasy przejazdu w bloku zacieniania za pomocą parametrów (Opd) i (Cld).
- -
Odwrotny kierunek obracania Odwrotny kierunek obracania - jeżeli jazda do góry/na dół została zamiennie podłączona - -
Próg detekcji pradu [mA] Jeśli zmierzony prąd jest wyższy niż określona wartość, aktywowane jest wejście przepływu prądu. Prądy w przekaźniku 1 i przekaźniku 2 sumują się.
- Zastosowanie jako siłownik uniwersalny: detekcja prądu może być wykorzystana jako wejście cyfrowe w projekcie
- Używane jako automatyczne żaluzje: Detekcja prądu jest używana do określenia, czy silnik pracuje, czy nie
100...5000 -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Nano 2 Relay Tree

Arkusz danych Relay