Nano 2 Relay Tree

Nano 2 Relay Tree jest kompaktowym modułem z dwoma wyjściami przekaźnikowymi, sterowanymi za pomocą technologii Loxone Tree.

Dwa wyjścia przekaźnikowe mogą zostać dowolnie zaprogramowane: indywidualnie lub wspólnie jako aktor zacieniania. Wyjścia są bezpotencjałowe i dlatego nadają się do różnych napięć. Wyjścia mają wspólny kontakt główny.

Arkusz danych Nano 2 Relay Tree

Spis treści


Montaż

Zainstaluj urządzenie w odpowiedniej skrzynce instalacyjnej.

Podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały zacisk) i kabel Tree (zielono-biały zacisk). Po włączeniu zasilania dioda LED zacznie po chwili migać na pomarańczowo, o ile okablowanie jest prawidłowe (połączenie z Tree Extension / Miniserverem jest nawiązane).


Uruchomienie

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami


Czujniki

Krótki opis Opis
Przepływ prądu Wejście staje się aktywne, gdy prąd przepływa przez wyjścia
Aktory

Krótki opis Opis
W górę Cyfrowe wyjście przekaźnikowe 1
W dół Cyfrowe wyjście przekaźnikowe 2
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Nano 2 Relay Tree Cyfrowy -
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy -
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Użytkowanie Określa zamierzone zastosowanie siłowników.
Uniwersalny: dowolne zastosowanie wyjść.
Automatyczne żaluzje: jest konfigurowany jako automatyczne żaluzje w automatycznej konfiguracji.
-
Automatyczne nauczenie czasów jazdy Automatycznie naucz czasów jazdy dla pełnych jazd (przy wykorzystaniu siłownika systemu zacieniania).
Opcja nie jest dostępna dla silników o małej mocy (poniżej 23 W). W takim przypadku należy ją wyłączyć, a czasy jazdy wprowadzić ręcznie w 'Tu' i 'Td' w automatycznym zacienianiu.
-
Odwrotny kierunek obracania Odwrotny kierunek obracania - jeżeli jazda do góry/na dół została zamiennie podłączona -
Próg detekcji pradu [mA] Jeśli zmierzony prąd jest wyższy niż określona wartość, aktywowane jest wejście przepływu prądu. Prądy w przekaźniku 1 i przekaźniku 2 sumują się.
- Zastosowanie jako siłownik uniwersalny: detekcja prądu może być wykorzystana jako wejście cyfrowe w projekcie
- Inne zastosowanie: detekcja prądu jest używana wewnętrznie
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Nano 2 Relay Tree

Arkusz danych Relay