Nano 2 Relay Tree

Nano 2 Relay Tree jest kompaktowym modułem z dwoma wyjściami przekaźnikowymi, sterowanymi za pomocą technologii Loxone Tree.

Dwa wyjścia przekaźnikowe mogą zostać dowolnie zaprogramowane: indywidualnie lub wspólnie jako aktor zacieniania. Wyjścia są bezpotencjałowe i dlatego nadają się do różnych napięć. Wyjścia mają wspólny kontakt główny.

Arkusz danych Nano 2 Relay Tree

Spis treści


Montaż

Zainstaluj urządzenie w odpowiedniej skrzynce instalacyjnej.

Podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały zacisk) i kabel Tree (zielono-biały zacisk). Po włączeniu zasilania dioda LED zacznie po chwili migać na pomarańczowo, o ile okablowanie jest prawidłowe (połączenie z Tree Extension / Miniserverem jest nawiązane).


Uruchomienie

Następnie należy wykonać procedurę parowania


Czujniki

Krótki opis Opis
Przepływ prądu Wejście staje się aktywne, gdy prąd przepływa przez wyjścia
Aktory

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
W górę Cyfrowe wyjście przekaźnikowe 1 - 0/1
W dół Cyfrowe wyjście przekaźnikowe 2 - 0/1
API Connector Tekst -
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Nano 2 Relay Tree Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
- -
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree - -
Użytkowanie Określa przeznaczenie aktorów.
Uniwersalny: Wyjścia mogą być dowolnie wykorzystywane
Zacienianie: Auto-Konfiguracja utworzy blok funkcyjny Automatycznego zacieniania
- -
Automatyczne nauczenie czasów jazdy Automatyczne uczenie się czasów trwania ruchu dla pełnych przejazdów (zastosowanie: zacienianie). Do nauki należy wykonać trzy nieprzerwane, kompletne przejazdy do pozycji końcowej. Otwórz-zamknij-otwórz lub zamknij-otwórz-zamknij.
Funkcja nie jest możliwa w przypadku silników o poborze prądu mniejszym niż 100mA. W takim przypadku należy dezaktywować opcję i ustawić czasy przejazdu w bloku zacieniania za pomocą parametrów (Opd) i (Cld).
Funkcja ta wykorzystuje próg wykrywania prądu. Ustaw próg wyżej, jeśli po zatrzymaniu pracy silnika w silniku nadal płynie jakiś prąd.
- -
Odwrotny kierunek obracania Odwrotny kierunek obracania - jeżeli jazda do góry/na dół została zamiennie podłączona - -
Próg detekcji pradu [mA] Przepływ prądu jest wykrywany, gdy suma prądów na obu wyjściach przekracza ten próg. Jest to wykorzystywane w zależności od zastosowania urządzenia:
- Uniwersalny: Wejście Current Flow może być używane w projekcie.
- Zacienienie: Używane do określenia, czy silnik pracuje, czy nie. Czasy trwania jazdy mogą być ustawione automatycznie.
100...5000 -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Nano 2 Relay Tree

Arkusz danych Relay

Temperatury wyłączenia termicznego