Multi Extension Air

Multi Extension Air Loxone jest wyposażony w 8 wyjść (bistabilne przekaźniki bezpotencjałowe), 12 wejść cyfrowych, interfejs 1-Wire i 4 wyjścia PWM do sterowania diodami LED RGBW.

Połączenie z Miniserverem jest ustanawiane przez interfejs Loxone Air.

Arkusz danych Multi Extension Air

Spis treści


Montaż

Montaż odbywa się w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie DIN.

Ze względów termicznych łączna moc przełączana nie może przekraczać 48A (UL), lub 45 (UL).
W Multi Extension Air są użyte przekaźniki bistabilne. Przekaźniki tego typu utrzymują stan nawet w przypadku awarii zasilania urządzenia.

Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny w stanie dostawy po włączeniu zasilania. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie postępuj zgodnie z procesem uczenia

Jeśli chcesz ręcznie włączyć tryb uczenia się, naciśnij przycisk uczenia się natychmiast po włączeniu zasilania na min. 5 sekund.


Notatki

Wejścia cyfrowe można również wykorzystać jako licznik częstotliwości. Umożliwia to na przykład podłączenie liczników impulsów prądu, gazu itp. Ponieważ zliczone impulsy są przesyłane tylko raz na minutę, Multi Extension nie nadaje się do podłączenia czujników wiatru S0.

Dla wyjść PWM można wybrać pomiędzy standardowym siłownikiem, smart aktorem (do ściemniania oświetlenia LED) lub sygnałem sterującym PWM we właściwościach typu siłownika. Wartość analogowa wyjść (0–100%) jest na wyjściu z modulacją szerokości impulsów.

interfejs 1-Wire Te same właściwości, funkcje i informacje dotyczą interfejsu 1-Wire w Multi Extension Air.

Wyłączenie awaryjne: Gdy temperatura procesora wzrośnie powyżej 80°C, wyjścia cyfrowe wyłączają się. Gdy temperatura spadnie poniżej 65°C, wyjścia są ponownie aktywowane. Wartość temperatury jest aktualizowana przy ponownym uruchomieniu i przy zmianie temperatury o 5°C.


Czujniki

Krótki opis Jednostka
Wejście 1 Cyfrowy
Wejście 2 Cyfrowy
Wejście 3 Cyfrowy
Wejście 4 Cyfrowy
Wejście 5 Cyfrowy
Wejście 6 Cyfrowy
Wejście 7 Cyfrowy
Wejście 8 Cyfrowy
Wejście 9 Cyfrowy
Wejście 10 Cyfrowy
Wejście 11 Cyfrowy
Wejście 12 Cyfrowy
Aktory

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Smart aktor RGBW Smart aktor -
Przekaźnik 1 Cyfrowy -
Przekaźnik 2 Cyfrowy -
Przekaźnik 3 Cyfrowy -
Przekaźnik 4 Cyfrowy -
Przekaźnik 5 Cyfrowy -
Przekaźnik 6 Cyfrowy -
Przekaźnik 7 Cyfrowy -
Przekaźnik 8 Cyfrowy -
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Multi Extension Air Cyfrowy -
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy -
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Air Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Typ aktora Używaj urządzenia ze standardowym aktorem(-ami) lub Smart aktorem(-ami)
Smart aktory wspierają dynamiczne czasy fading'u i działają tylko z blokiem sterownika oświetlenia V2.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Multi Extension Air

Arkusz danych Relay