Multi Extension Air

Multi Extension Air Loxone jest wyposażony w 8 wyjść (bistabilne przekaźniki bezpotencjałowe), 12 wejść cyfrowych, interfejs 1-Wire i 4 wyjścia PWM do sterowania diodami LED RGBW.

Połączenie z Miniserverem jest ustanawiane przez interfejs Loxone Air.

Arkusz danych Multi Extension Air

Spis treści


Montaż

Montaż odbywa się w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie DIN.

Ze względów termicznych łączna moc przełączana nie może przekraczać 48A (UL), lub 45 (UL).
W Multi Extension Air są użyte przekaźniki bistabilne. Przekaźniki tego typu utrzymują stan nawet w przypadku awarii zasilania urządzenia.

Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny w stanie dostawy po włączeniu zasilania. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie włączyć tryb uczenia się, naciśnij przycisk uczenia się natychmiast po włączeniu zasilania na min. 5 sekund.


Wyjścia RGBW

Wyjścia RGBW w Multi Extension Air obsługują ściemnianie PWM niskonapięciowych lamp LED w trybie RGBW, Tunable White lub pojedynczych kanałów.
Alternatywnie, wyjścia mogą być wykorzystane do sygnału sterującego PWM o regulowanej częstotliwości.

Lampy muszą być zasilane zewnętrznie wymaganym napięciem. Zacisk + nie daje żadnego napięcia, ale opcjonalnie służy jako punkt zaciskowy dla bieguna dodatniego:

Tunable White

Tunable White (TW) odnosi się do oświetlenia białym światłem, które można regulować w zakresie temperatury barwowej.
W tym celu dostępne są źródła światła, takie jak paski LED, które łączą ciepłobiałe światło z chłodnym białym światłem.
Temperaturę barwową można regulować od ciepłej bieli do chłodnej bieli poprzez zmieszanie dwóch kolorów.

W tym celu urządzenia Loxone z wyjściami ściemnialnymi RGBW obsługują aktory typu Smart Tunable White:

Na każdy aktor przypadają dwa wyjścia ściemniacza dla chłodnej bieli (CW) i ciepłej bieli (WW).
Aktory Smart Tunable White są obsługiwane przez blok Sterownik oświetlenia.

Można skonfigurować dwa aktory Smart TW lub jeden aktor Smart TW i dwa kanały indywidualne.
Przypisanie przyłączy jest następujące:

W ustawieniach aktora Smart TW temperaturę barwową źródła światła można ustawić na ciepłą biel i chłodną biel:

Informacje te można znaleźć w danych technicznych źródła światła.


Notatki

Wejścia cyfrowe można również wykorzystać jako licznik częstotliwości. Umożliwia to na przykład podłączenie liczników impulsów prądu, gazu itp. Ponieważ zliczone impulsy są przesyłane tylko raz na minutę, Multi Extension nie nadaje się do podłączenia czujników wiatru S0.

Wyłączenie awaryjne: Gdy temperatura procesora wzrośnie powyżej 80°C, wyjścia cyfrowe wyłączają się. Gdy temperatura spadnie poniżej 65°C, wyjścia są ponownie aktywowane. Wartość temperatury jest aktualizowana przy ponownym uruchomieniu i przy zmianie temperatury o 5°C.


Interfejs 1-wire

Czujniki 1-Wire można podłączyć do interfejsu 1-Wire urządzenia.
Więcej na ten temat w Dokumentacji 1-Wire Extension, właściwości interfejsu są identyczne.


Czujniki

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Wejście 1 Cyfrowy 0/1
Wejście 2 Cyfrowy 0/1
Wejście 3 Cyfrowy 0/1
Wejście 4 Cyfrowy 0/1
Wejście 5 Cyfrowy 0/1
Wejście 6 Cyfrowy 0/1
Wejście 7 Cyfrowy 0/1
Wejście 8 Cyfrowy 0/1
Wejście 9 Cyfrowy 0/1
Wejście 10 Cyfrowy 0/1
Wejście 11 Cyfrowy 0/1
Wejście 12 Cyfrowy 0/1
Aktory

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Smart aktor RGBW Smart aktor -
Przekaźnik 1 Cyfrowy 0/1
Przekaźnik 2 Cyfrowy 0/1
Przekaźnik 3 Cyfrowy 0/1
Przekaźnik 4 Cyfrowy 0/1
Przekaźnik 5 Cyfrowy 0/1
Przekaźnik 6 Cyfrowy 0/1
Przekaźnik 7 Cyfrowy 0/1
Przekaźnik 8 Cyfrowy 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Multi Extension Air Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Typ aktora Użyj urządzenia z aktorem standardowym lub Smart.
Aktory Smart obsługują dynamiczne czasy zanikania i mogą być używane tylko z Sterownikiem oświetlenia.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Multi Extension Air

Arkusz danych Relay