MinMax od resetu

Wyznaczane są minimalne i maksymalne wartości na wejściu (V) i wyprowadzane na wyjściach (Min) i (Max).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wejście analogowe, którego wartości minimalne i maksymalne są określane.
R Reset Resetuje wartości (Min) i (Max) do bieżącej wartości (V). 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
Min Minimum
Max Maximum
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0