MinMax od resetu

Wyznaczane są minimalne i maksymalne wartości na wejściu (V) i wyprowadzane na wyjściach (Min) i (Max).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wejście analogowe, którego wartości minimalne i maksymalne są określane.
R Reset Resetuje wartości (Min) i (Max) do bieżącej wartości (V). 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
Min Minimum
Max Maximum
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0