Licznik impulsów

Ten licznik jest odpowiedni do rejestrowania zużycia lub dostawy różnych mediów, takich jak energia elektryczna, gaz, woda, ciepło, itp.

Wartości są pobierane z fizycznego licznika zużycia z wyjściem impulsowym (S0).

W połączeniu z innymi blokami funkcyjnymi licznika, różne odbiorniki, źródła lub magazyny energii mogą być połączone poprzez Monitor przepływu energii w celu uzyskania ogólnego przeglądu.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
P Pulse Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych. 0/1
F Frequency Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych wykorzystywanych jako licznik częstotliwości. 0...∞
R Reset Impuls: Wyjścia odczytu licznika są wyzerowane.
On: Blok jest zablokowany.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Pf Power or flow 0...∞
Mr Meter Reading 0...∞
Rd Reading today 0...∞
Rm Reading this month 0...∞
Ry Reading this year 0...∞
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Np Number of pulses per unit 0...∞ 1000
Mro Meter reading offset Wartość jest dodawana do wyjścia (Mr). 0