Licznik impulsów

Ten licznik jest odpowiedni do rejestrowania zużycia lub dostawy różnych mediów, takich jak energia elektryczna, gaz, woda, ciepło, itp.

Wartości są pobierane z fizycznego licznika zużycia z wyjściem impulsowym (S0).

W połączeniu z innymi blokami funkcyjnymi licznika, różne odbiorniki, źródła lub magazyny energii mogą być połączone poprzez Monitor przepływu energii w celu uzyskania ogólnego przeglądu.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
P Pulse Impuls 0/1
F Frequency Częstotliwość 0...∞
R Reset Impuls: Wyjścia odczytu licznika są wyzerowane.
On: Blok jest zablokowany.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Pf Power or flow Moc lub przepływ 0...∞
Mr Meter Reading Odczytywanie liczników 0...∞
Rd Reading today Odczyt dzisiaj 0...∞
Rm Reading this month Odczyt w tym miesiącu 0...∞
Ry Reading this year Odczyt tego roku 0...∞
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Np Number of pulses per unit Liczba impulsów na jednostkę 0...∞ 1000
Mro Meter reading offset Wartość jest dodawana do wyjścia (Mr). 0