Licznik impulsów & Magazyn

Licznik ten służy do integracji magazynu i rejestruje jego poziom, ładowanie i rozładowywanie.

Wartości są pobierane z fizycznego licznika zużycia z wyjściem impulsowym (S0).

W połączeniu z innymi blokami funkcyjnymi licznika, różne odbiorniki, źródła lub magazyny energii mogą być połączone poprzez Monitor przepływu energii w celu uzyskania ogólnego przeglądu.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Pd Pulse discharge Impuls rozładowywania 0/1
Pc Pulse charge Impuls ładowania 0/1
Fd Frequency discharge Częstotliwość rozładowywania 0...∞
Fc Frequency charge Częstotliwość ładowania 0...∞
Slvl Storage level or state of charge Poziom lub stan naładowania
R Reset Impuls: Wyjścia odczytu licznika są wyzerowane.
On: Blok jest zablokowany.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Pf Power or flow Moc/przepływ prądu obliczona za pomocą wejść (Pd) i (Fd) jest wyprowadzana jako wartość dodatnia.
Moc/przepływ prądu obliczona za pomocą wejść (Pc) i (Fc) jest wyprowadzana jako wartość ujemna.
Mrd Meter Reading discharge Odczyt licznika rozładowania 0...∞
Rdd Reading today discharge Odczyt rozładowania dzisiaj 0...∞
Rldd Reading yesterday discharge Odczyt wczorajszego rozładowania 0...∞
Rmd Reading this month discharge Odczyt rozładowania tego miesiąca 0...∞
Rlmd Reading last month discharge Odczyt rozładowania poprzedniego miesiąca 0...∞
Ryd Reading this year discharge Odczyt rozładowania tego roku 0...∞
Rlyd Reading last year discharge Odczyt rozładowania poprzedniego roku 0...∞
Mrc Meter Reading charge Opłata za odczyt licznika 0...∞
Rdc Reading today charge Opłata za odczyt dzisiaj 0...∞
Rldc Reading yesterday charge Opłata za odczyt wczoraj 0...∞
Rmc Reading this month charge Opłata za odczyt tego miesiąca 0...∞
Rlmc Reading last month charge Opłata za odczyt ostatniego miesiąca 0...∞
Ryc Reading this year charge Opłata za odczyt tego roku 0...∞
Rlyc Reading last year charge Opłata za odczyt w poprzednim roku 0...∞
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Npd Number of pulses per unit Liczba impulsów na jednostkę 0...∞ 1000
Npc Number of pulses per unit Liczba impulsów na jednostkę 0...∞ 1000
Mrod Meter reading offset discharge Przesunięcie wskazań licznika - rozładowywanie 0
Mroc Meter reading offset charge Odczyt offsetu licznika ładowania 0
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Maksymalny poziom magazynowania Maksymalny poziom magazynu używany dla interfejsu użytkownika 0...∞ 100