Interfejs licznika IR Air

Interfejs miernika Loxone IR Air umożliwia bezpośredni odczyt kompatybilnych elektronicznych liczników domowych (eHZ) lub ciepłomierzy z interfejsem na podczerwień.

Lista obsługiwanych liczników

Arkusz danych Interfejs licznika IR Air

Spis treści


Montaż

Czytnik miernika IR Air magnetycznie łączy się z okrągłym interfejsem podczerwieni miernika. Urządzenie zasilane jest za pomocą dołączonego zasilacza Micro USB lub napięciem (12-24 V DC) za pośrednictwem zacisków. Ustaw urządzenie na mierniku, tak aby port USB był skierowany w dół, a logo Loxone było czytelne.

Pierścień magnetyczny w czytniku Meter Reader utrzymuje urządzenie na interfejsie IR miernika.
Niektóre mierniki mogą być już wyposażone we wbudowany pierścień magnetyczny. W zależności od polaryzacji magnesu, dwa magnesy mogą się odpychać od siebie.
W takim przypadku, Loxone Meter Reader IR Air może być otwarty, aby dostosować orientację pierścienia magnetycznego.


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny po podłączeniu zasilacza. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie postępuj zgodnie z procesem uczenia

Jeśli chcesz użyć włączonego trybu odtwarzania, naciśnij przycisk, aby uruchomić natychmiast po ustaleniu zasilania na min. 5 sekund Przycisk nauki i diody LED stanu znajduje się pośrodku na górze urządzenia.


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Pobrana energia Podaje wartość pobieranej energii kWh -
Dostarczona energia Podaje wartość dostarczanej energii kWh -
Moc Podaje zmierzoną wartość bieżącej mocy kW -
Pobieranie energii kWh
Energia eksportowana kWh
Moc kW
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online Interfejs licznika IR Air Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Air Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Klucz AES Klucz AES możesz pozyskać od swojego dostawcy energii! -
Rodzaj licznika Typ licznika energii
Miej na uwadze, że nie każdy dostawca energii daje do dyspozycji wszystkie dane (często dane dotyczące mocy aktualnej nie są do dyspozycji)!
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Chroń urządzenie przed wodą.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Interfejs licznika IR Air