Integracja z czujnikiem SmogTok

Dokumentacja przedstawia integrację systemu Loxone z firmą SmogTok, zajmującą się czujnikami jakości powietrza.
Aby odpowiednio reagować na warunki atmosferyczne oraz smog, potrzebne są lokalne stacje monitorujące, które SmogTok posiada w swojej ofercie.

Integracja przebiega poprzez API REST, w Loxone Config wykorzystujemy wirtualne wejście HTTP do pobierania wartości z sieci.

Zapytanie http zwraca plik JSON z którego możemy odczytywać wartości.

1. Dodaj wirtualne wejście HTTP

 

2. W polu URL wstaw adres odpytujący dane z lokalnego czujnika.
Pole ID zastąp Twoim ID urządzenia monitorującego:

 

3. Używając „Wirtualne wejście HTTP rozkaz” dodaj wejścia, a następnie zmień nazwy np. na następujące:

4. Wyszukiwanie wartości

Wyszukiwanie wartości z pliku JSON opiera się na przeszukiwaniu dokumentu. Wzory wyszukiwania, zostały opisane w dokumentacji.

5. Plik Config

Przykładowy plik można pobrać tutaj.
SmogTok