GEIGER SOLIDline Air

GEIGER SOLIDline Air to silnik rurowy do rolet i markiz sterowany za pomocą bezprzewodowej technologii Loxone Air.

Spis treści


Montaż

Przy instalacji silnika Solid Line Air, wykonaj następujące kroki:

Instrukcja montażu i obsługi z danymi technicznymi (w języku angielskim)

Instrukcja montażu i obsługi z danymi technicznymi (niemiecki)

Upewnij się, że wtyczka kabla zasilającego jest całkowicie włożona do siłownika, jak pokazano na poniższym obrazku:


Uruchomienie

Tryb nauki jest aktywowany automatycznie przy pierwszym podłączeniu do źródła zasilania. Jest to sygnalizowane słyszalnym „kliknięciem” (krótkie włączenie / wyłączenie systemu zacieniania).

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, najpierw odłącz urządzenie na 10 sekund, a następnie podłącz je ponownie. Jeśli połączenie z Miniserverem nie będzie możliwe przez dwie minuty, tryb nauki aktywuje się na 30 minut.


Ustawianie położeń granicznych

Po sparowaniu urządzenia będzie ono dostępne w peryferiach Loxone Config. Przeciągnij SOLIDLine Air z drzewa peryferyjnego na stronę programu i zapisz program w Miniserverze, a następnie ustaw pozycje końcowe.

Kierunek obrotu zależy od pozycji montażowej. Podczas programowania krańców urządzenie zacieniające powinno znajdować się w środkowej pozycji, aby mogło swobodnie poruszać się w obu kierunkach.

Aby ustawić limity końcowe, aktywuj tryb serwisowy w aplikacji. Następnie użyj przycisków w aplikacji, aby dostosować położenie urządzeń zacieniających. Po osiągnięciu pozycji końcowej należy ją zapisać, klikając "Zapisz pozycję końcową".

Położenia końcowe są od siebie niezależne i można je ustawić z krańcówkami lub bez. Silnik potwierdza ustawienie dolnej granicy "klik-klik” i górnej granicy "klik-klik-klik”, co oznacza jednocześnie zakończenie procedury ustawiania. Czas pomiędzy ustawieniem dolnej i górnej granicy nie może przekroczyć 2 minut, w przeciwnym razie zostaną przywrócone poprzednie lub fabryczne ustawienia, co silnik sygnalizuje komunikatem "klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik”.

Po zaprogramowaniu pozycji krańcowych można wyjść z trybu serwisowego. Jeśli położenia wymagają ponownej regulacji, należy na krótko odłączyć silnik od zasilania. Tryb serwisowy można następnie aktywować w ciągu pierwszych 30 minut od przywrócenia zasilania silnika i można ponownie ustawić wartości graniczne. W stanie dostawy nie są ustawione żadne pozycje końcowe.


Aktory

Krótki opis Jednostka
API Connector Tekst
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online GEIGER SOLIDline Air Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Dezaktywacja funkcjonalności Routera Dezaktywacja funkcjonalności Routera tego urządzenia Air.
Loxone Air bazuje na technologii Mesh. Każde podłączone na stałe do prądu urządzenie Air może przekazywać dalej pakiety od innych urządzeń Air (routing) i w ten sposób zwiększa zasięg i stabilność całego systemu.
W dużych systemach z bardzo dużą ilością urządzeń Air na ograniczonej przestrzeni komunikacja pomiędzy urządzeniami Air może prowadzić do bardzo dużego obciążenia kanału komunikacji bezprzewodowej. Niezawodna dostępność urządzeń Air nie może być przez to zagwarantowana. Dezaktywacja funkcjonalności Routera w poszczególnych urządzeniach Air może stanowić w takim wypadku środek zaradczy.

Nie dezaktywuj tej funkcji pochopnie, gdyż może to miec wpływ na zasięg i stabilność systemu.
-
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Użytkowanie Podaj cel, do którego zostanie wykorzystany GEIGER SOLIDline -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.

Proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu i obsługi.


Dokumenty

Instrukcja montażu i obsługi z danymi technicznymi (w języku angielskim)

Instrukcja montażu i obsługi z danymi technicznymi (niemiecki)