GEIGER SOLIDline Air

GEIGER SOLIDline Air to silnik rurowy do rolet i markiz sterowany za pomocą bezprzewodowej technologii Loxone Air.

Spis treści


Montaż

Przy instalacji silnika Solid Line Air, wykonaj następujące kroki:

Instrukcja montażu i obsługi z danymi technicznymi (w języku angielskim)

Instrukcja montażu i obsługi z danymi technicznymi (niemiecki)

Upewnij się, że wtyczka kabla zasilającego jest całkowicie włożona do siłownika, jak pokazano na poniższym obrazku:


Uruchomienie

Tryb nauki jest aktywowany automatycznie przy pierwszym podłączeniu do źródła zasilania. Jest to sygnalizowane słyszalnym „kliknięciem” (krótkie włączenie / wyłączenie systemu zacieniania).

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, najpierw odłącz urządzenie na 10 sekund, a następnie podłącz je ponownie. Jeśli połączenie z Miniserverem nie będzie możliwe przez dwie minuty, tryb nauki aktywuje się na 30 minut.


Ustawianie położeń granicznych

Po sparowaniu urządzenia będzie ono dostępne w peryferiach Loxone Config. Przeciągnij SOLIDLine Air z drzewa peryferyjnego na stronę programu i zapisz program w Miniserverze, a następnie ustaw pozycje końcowe.

Kierunek obrotu zależy od pozycji montażowej. Podczas programowania krańców urządzenie zacieniające powinno znajdować się w środkowej pozycji, aby mogło swobodnie poruszać się w obu kierunkach.

Aby ustawić limity końcowe, aktywuj tryb serwisowy w aplikacji. Następnie użyj przycisków w aplikacji, aby dostosować położenie urządzeń zacieniających. Po osiągnięciu pozycji końcowej należy ją zapisać, klikając "Zapisz pozycję końcową".

Położenia końcowe są od siebie niezależne i można je ustawić z krańcówkami lub bez. Silnik potwierdza ustawienie dolnej granicy "klik-klik” i górnej granicy "klik-klik-klik”, co oznacza jednocześnie zakończenie procedury ustawiania. Czas pomiędzy ustawieniem dolnej i górnej granicy nie może przekroczyć 2 minut, w przeciwnym razie zostaną przywrócone poprzednie lub fabryczne ustawienia, co silnik sygnalizuje komunikatem "klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik”.

Po zaprogramowaniu pozycji krańcowych można wyjść z trybu serwisowego. Jeśli położenia wymagają ponownej regulacji, należy na krótko odłączyć silnik od zasilania. Tryb serwisowy można następnie aktywować w ciągu pierwszych 30 minut od przywrócenia zasilania silnika i można ponownie ustawić wartości graniczne. W stanie dostawy nie są ustawione żadne pozycje końcowe.


Aktory

Krótki opis Jednostka
API Connector Tekst
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online GEIGER SOLIDline Air Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Wyłączenie funkcji repeatera Wyłączenie funkcji repeatera tego urządzenia Air.

Loxone Air opiera się na technologii mesh. Każde urządzenie Air podłączone do zasilania może powtarzać pakiety z innych urządzeń Air, zwiększając w ten sposób zasięg i stabilność całego systemu.
W dużych systemach z dużą liczbą urządzeń Air w ograniczonej przestrzeni, komunikacja między urządzeniami Air może prowadzić do bardzo wysokiego wykorzystania kanału radiowego. Nie można zagwarantować niezawodnej dostępności urządzeń radiowych. Pomocne może być wyłączenie funkcji repeatera w poszczególnych urządzeniach bezprzewodowych.

Nie należy wyłączać tej funkcji lekkomyślnie, ponieważ może to wpłynąć na zasięg i stabilność systemu.
-
Numer seryjny Serial number of Air device -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Użytkowanie Podaj cel, do którego zostanie wykorzystany GEIGER SOLIDline -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.

Proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu i obsługi.


Dokumenty

Instrukcja montażu i obsługi z danymi technicznymi (w języku angielskim)

Instrukcja montażu i obsługi z danymi technicznymi (niemiecki)