Czujnik ruchu Tree

Czujnik ruchu Loxone Tree służy do wykrywania ruchu i jasności w pomieszczeniu.

Uwaga: Czujnik ruchu Tree nie jest już dostępny i został zastąpiony przez czujnik obecności tree.

Czujnik ruchu może również rozpoznać niektóre zwierzęta domowe. Dzięki regulowanej czułości czułość czujnika można zmniejszyć, ale nie ma specjalnego systemu czujników wykluczającego zwierzęta.

Arkusz danych Czujnik ruchu Tree

Spis treści


Montaż

Prawidłowe umieszczenie czujnika na suficie jest niezbędne do poprawnego działania detekcji ruchu. Pomogą ci następujące szkice:

Podłącz zasilanie (pomarańczowy / biały zacisk) i przewody danych Tree (zielony / biały zacisk). Aby zakończyć instalację, przymocuj czujnik ruchu do pierścienia montażowego. Po włączeniu zasilania dioda LED stanu miga po krótkiej chwili na pomarańczowo, jeśli okablowanie jest prawidłowe (istnieje połączenie z Tree Extension/Miniserver).


Uruchomienie

Następnie należy wykonać procedurę parowania


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ruch Wejście jest aktywne po wykryciu ruchu - 0/1
Jasność Podaje zmierzoną wartość aktualnej jasności Lx 0...188
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Czujnik ruchu Tree Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - - -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
- - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree - - -
Czułość Wpływa na czułość a przez to i zasięg wykrywania ruchu - - -
Czas przedłużenia ruchu Wejście 'Ruch (Mo)' pozostaje aktywne przez ustawiony czas opóźnienia po ostatnim wykrytym ruchu. Im dłuższy ustawiony czas opóźnienia, tym mniej pakietów musi zostać wysłanych do Tree i Link.
Gdy czujnik ruchu jest używany w systemie alarmowym, czas jest automatycznie ustawiony na 3 s, gdy alarm jest uzbrojony.
s 3...900 -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Chroń urządzenie przed wodą.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Czujnik ruchu Tree